Aktualizacja certyfikacji ISO dla Sescom

Illuminated Skyscrapers and light trails  in Hong Kong, china.

Miło nam poinformować, że zaktualizowany został zakres certyfikacji dla Systemu Zarządzania Jakością w Sescom S.A. Aktualnie jest on zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 w obszarze „Facility Management i technologie cyfrowe dla placówek sieciowych”.

Poprzednia certyfikacja dotyczyła obszaru „Zarządzanie i kompleksowe usługi serwisu technicznego”. Powyższa zmiana była spowodowana chęcią potwierdzenia wysokiej jakości i przestrzegania standardów przez Sescom S.A. po poszerzeniu zakresu działań firmy.

Otrzymany certyfikat jakości zastępuje i unieważnia wcześniejszy, który został przyznany Sescom S.A. w dniu 3.12.2015. Certyfikat ISO NC-2071 zachowa swoją ważność do dnia 14.09.2018. Stanowi efekt konsekwentnej pracy firmy na rzecz utrzymania najwyższych standardów usług oraz realizacji wewnętrznej Polityki Jakości.

Certyfikat stanowi dla klientów i partnerów dodatkową gwarancję wysokiego poziomu kultury organizacyjnej w firmie. Z kolei dla Sescom jest ważnym elementem w procesie dążenia do systematycznego podnoszenia jakości usług.

Audyt został przeprowadzony przez specjalistów Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. Jego celem była ocena wypełniania wymagań normy ISO 9001:2008 oraz funkcjonowania systemu zarządzania w zakresie objętym certyfikacją.