Raporty bieżące

RB EBI 6/2018: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2016/2017

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016/2017. Nowy termin przekazania raportu to 28 lutego 2018 r. Terminy publikacji pozostałych […]

RB EBI 4/2018: Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2018

Zarząd Sescom S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2018 roku. Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów

Marek Tymecki

+48 508 964 347