Raporty bieżące

Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2017

Zarząd SESCOM S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2017 roku. Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na […]

SESCOM SA (17/2017) Korekta zawiadomienia z dnia 31.08.2017

Zarząd Sescom S.A. (dalej, jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 10 października 2017 roku korekty zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Alfa 1 CEE Investments S.A., SICAV-SIF opublikowanego przez Emitenta raportem ESPI nr 16/2017 w […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów