Raporty bieżące

Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2017

Zarząd SESCOM S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2017 roku. Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na […]

Sescom S.A.: Stanowisko Biegłego Rewidenta w sprawie określenia ceny ostatecznej nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cube.ITG

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd Sescom SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 17.05.2017 oraz 5/2017 z dnia 20.05.2017 informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Biegłego Rewidenta stanowisko w sprawie określenia […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów