Raporty bieżące

Raport ESPI 27/2018: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Sescom S.A.

Zarząd Sescom S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20.06.2018 r. powziął do wiadomości informację o rejestracji w dniu 19.06.2018 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta. W dniu 29 marca […]

Raport ESPI 26/2018: Uzgodnienie oraz podpisanie Warunków Umowy Inwestycyjnej _Term Sheet_

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 11.04.2018 r. oraz raportu bieżącego 16/2018 z dnia 10.05.2018 r., Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 30.05.2018 r. uzgodnił z Dozór Techniczny Spółka Jawna […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów

Marek Tymecki

+48 508 964 347