Harmonogram publikacji raportów orkesowych w 2018 roku

2018/05/15 Raport za II kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.01.2018-31.03.2018 r.
2018/08/14 Raport za III kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.04.2018-30.06.2018 r.
2018/11/14 Raport za IV kwartał 2017/2018, tj. za okres 1.07.2018-30.09.2018 r.
2018/02/28 Raport roczny za rok obrotowy 2016/2017.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 29.03.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 29.03.2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 17.10.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 24.06.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30.03.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 12.01.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30.03.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 19.03.2014

Przydatne linki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
www.gpw.pl

Komisja Nadzoru Finansowego
www.knf.gov.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
www.seg.org.pl

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
www.sii.org.pl

Stanowisko UKNF w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych.

Formularz powiadamiania o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane.

Profil Sescom S.A. na portalu informacji giełdowych Infostrefa.pl

Profil Sescom S.A. na portalu analitycznym Biznesradar.pl