O firmie

Na nowo definiujemy pojęcie Facility Management na rynku sieci handlowych.

Podstawą działalności Sescom, od powstania firmy, w 2008 roku, jest techniczne utrzymanie placówek sieciowych. Rynek retail dynamicznie się zmienia, szczególnie w zakresie wykorzystania nowych technologii, dlatego oferta Sescom jest stale aktualizowana i poszerzana. Niezmiennie jednak opiera się na tych samych, kluczowych kompetencjach firmy – efektywnym zarządzaniu, specjalistycznej wiedzy technicznej oraz skutecznej integracji wiedzy i technologii.

W Sescom patrzymy na Facility Management jako stale ewoluujące rozwiązania zapewniające sprawność operacyjną placówek, efektywność i konkurencyjność biznesu oraz wsparcie jego rozwoju. Łączymy bezpieczeństwo, dużą skalę działania i wysokie standardy jakościowe z indywidualnie projektowanymi rozwiązaniami.

Jesteśmy odważni, dynamiczni i solidni. Mierzymy wysoko i niezmiennie osiągamy cele.

37%

Wzrost przychodów w ostatnim roku finansowym

18%

Wzrost zysków netto w ostatnim roku finansowym

5,2 mln

Zysk netto w roku finansowym 2015/2016

Aktualnie obsługujemy ponad 34 000 placówek sieciowych w Europie.

Specjalizujemy się w obsłudze następujących segmentów:

 • retail/handel detaliczny
 • bankowość/ubezpieczenia
 • sklepy odzieżowe
 • telekom
 • HoReCa
 • producenci urządzeń
 • stacje benzynowe

Podstawowe informacje

Firma: Sescom Spółka Akcyjna
Adres siedziby: al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588
Data rejestracji: 29 września 2008
Kapitał zakładowy: 2 100 000 PLN
Sektor: Facility Management dla placówek sieciowych

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ (po zaokrągl.)
Sławomir Halbryt A1,A2,B 750 000
255 875
47,90% 1 755 875 61,61%
Adam Kabat A2, C 211 588 10,08% 211 588 7,42%
Sławomir Kądziela A2, C 241 588 11,50% 241 588 8,48%
Lafroyg Sp. z o.o. SKA D 295 000 14,05% 295 000 10,35% Działają w porozumieniu.
Wojciech Kaczmarek D
Pozostali A2, C, D 345 949 16,47% 345 949 12,14%
Razem 2100000 100% 2 850 000 100,00%

Zarząd

Sławomir Halbryt

CEO, Założyciel Sescom S.A.

Biznesmen i charyzmatyczny wizjoner, odpowiedzialny za wytyczanie kierunków rozwoju, określanie zadań strategicznych oraz koordynację działalności.

Magdalena Budnik

Członek Zarządu, Chief Financial Officer

Odpowiedzialna za kształtowanie i realizację strategii finansowej i budżetu, a także współodpowiedzialna za procesy strategicznego planowania i zarządzania w Sescom.

Sławomir Kądziela

Członek Zarządu, Chief Business Development Officer

Wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w Facility Management oraz kształtowaniu strategii sprzedaży, do zapewniania międzynarodowego rozwoju firmy i jej oferty.

Adam Kabat

Członek Zarządu, Chief Operations Officer

Z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu i nawiązywaniu międzynarodowych relacji handlowych odpowiada za planowanie i skuteczną realizację działań operacyjnych.

Rada Nadzorcza

 • Krzysztof Pietkun – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Dariusz Wieczorek – Członek Rady Nadzorczej
 • Wojciech Szabunio – Członek Rady Nadzorczej
 • Adam Protasiuk – Członek Rady Nadzorczej
 • Tomasz Matczuk – Członek Rady Nadzorczej

Dokumenty korporacyjne