O Sescom w mediach

We dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu” ukazał się artykuł „Czy Polska jest marką?”. Tekst poświęcony jest raportowi banku HSBC na temat ekspansji zagranicznej polskich firm – szans, zagrożeń i wyzwań, z którymi rodzimi przedsiębiorcy muszą się zmierzyć przy wkraczaniu na rynki innych państw.

Temat ten jest bardzo interesujący z punktu widzenia Sescom, który systematyczne realizuje strategię rozwoju na rynkach zagranicznych, obecnie ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Zachodniej.

W tekście opublikowanym zarówno w wydaniu tradycyjnym, jak i online, znajduje się komentarz Prezesa Zarządu Sescom S.A. Sławomira Halbryta na temat doświadczeń firmy związanych z ekspansją zagraniczną. Prezes Halbryt podkreślił, że dzięki specjalizacji branżowej, Sescom wyrósł z lokalnej firmy do miana międzynarodowego dostawcy usług technicznych dla sieci.

Ten sam temat poruszony został również we wtorek (5.09) w artykule „Średnie firmy liderami globalnej ekspansji” na łamach Rzeczpospolitej. Sescom został z nim wskazany jako jeden z przykładów udanej ekspansji zagranicznej w wykonaniu polskich firm z sektora MSP.

Zachęcamy do lektury.