Naszym celem jest dostarczanie klientom najwyższej jakości usług technicznych oraz rozwiązań organizacyjnych i informatycznych.

Dążymy do:

  • stałego podnoszenia poziomu obsługi naszych klientów
  • zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska naturalnego
  • dobierania i szkolenia pracowników tak, aby ich umiejętności pozwalały na oferowanie specjalistycznych i nowoczesnych rozwiązań

Metodą osiągnięcia założonych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2008.

Sescom uzyskał Certyfikat ISO 9001:2008 w grudniu 2012 r. W 2015 roku odbył się audyt ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością, a w 2017 roku nastąpiła jego aktualizacja. Jest on zgodny z wymogami normy ISO 9001:2008 w obszarze „Facility Management i technologie cyfrowe dla placówek sieciowych”. Certyfikat jest ważny do września 2018 roku.