RB EBI 22/2017: Korekta raportu bieżącego nr 21/2017 w sprawie rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Sescom SA wskazuje, iż w treści raportu bieżącego nr 21/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku została wskazana błędna podstawa prawna raportu.

Właściwa podstawa prawna to § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu