RB EBI 23/2017: Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Spółki SESCOM SPÓŁKA AKCYJNA

Sescom S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 września 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta w związku z wcześniejszą rezygnacją Pana Michała Kaczmarka z dnia 18 sierpnia 2017 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki (raport bieżący EBI nr 21/2017), podjęła została na podstawie Statutu Spółki uchwała ws. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołaniu (dokooptowaniu) z dniem 4 września 2017 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Matczuka

Życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu