Raport ESPI 20/2018: Dokonanie transakcji na akcjach Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcje zarządcze.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.05.2018 r., otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki przez Pana Wojciecha Kaczmarka oraz Lafroyg sp. z o.o. S.K.A., osobę blisko związaną z Panem Krzysztofem Pietkunem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Wojciech Kaczmarek oraz Lafroyg sp. z o.o. S.K.A. działają w porozumieniu.

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR zostało załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Załączniki:

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu