RB EBI 29/2017: kwartalny za IV kwartał 2016_2017

Zarząd Spółki Sescom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2016-2017 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu