RB EBI 21/2017: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Sescom SA (Emitent) informuje, że w dniu 21.08.2017 roku otrzymał od Pana Michała Kaczmarka rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Sescom SA z dniem 18.08.2017 roku.

Pan Michał Kaczmarek nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect