RB ESPI 18/2017: Potwierdzenie przyjęcia oferty

Zarząd Sescom S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 31 października 2017 r. otrzymał wiadomość o wyborze przez TJX Europe.ltd (“Zamawiający”) oferty Emitenta w zakresie realizacji kontraktów Facility Management na obsługę obiektów klienta w Polsce i w Holandii od dnia 01 lutego 2018r. Łączna roczna wartość umów przekroczy 6,5 mln PLN. Zarząd Emitenta uznaje informację za istotną, ponieważ łączna planowana wartość przychodów z tytułu realizacji tych umów przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu