RB ESPI 13/2017: Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Zarząd Sescom S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2017 r. otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki, wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Pana Krzysztofa Pietkuna, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o transakcji nabycia akcji Spółki. Treść zawiadomienia akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu