RB ESPI 19/2017: Wybór Biegłego Rewidenta

Zarząd Sescom S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 7 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały dokonała wyboru REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk (KRS 0000003104) jako biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2017 r.

Podstawa prawna:

  • Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu