RB ESPI 3/2017: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 29 marca 2017 roku

Zarząd Emitenta przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 marca 2017 roku.

1. Sławomir Halbryt – liczba głosów na ZWZ –1705875 , udział w głosach na NWZ – 98,35 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 59,86%.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu