RB ESPI 17/2017: Korekta zawiadomienia z dnia 31.08.2017

Zarząd Sescom S.A. (dalej, jako: “Spółka” lub “Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 10 października 2017 roku korekty zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Alfa 1 CEE Investments S.A., SICAV-SIF opublikowanego przez Emitenta raportem ESPI nr 16/2017 w dniu 31 sierpnia 2017r. Korekta zawiadomienia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu