RB ESPI 6/2017: Zbycie akcji przez osobę pełniącą funkcję zarządczą

Raport bieżący z plikiem 6/2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Sescom S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 maja 2017 r. otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki, wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Pana Michała Kaczmarka, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o transakcji zbycia akcji Spółki.

Powiadomienie_o_transakcji_z_dnia_24.05.2017