RB EBI 10/2017: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 marca 2017 roku

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 marca 2017 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu