RB EBI 18/2017: Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 17/2017 – Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2017

Zarząd SESCOM S.A. przekazuje uzupełnienie do raporty bieżącego nr 17/2017 – Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2017, w postaci załącznika raportu.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu