Sescom S.A. w gronie „TOP 100” firm Pomorza

Illuminated Skyscrapers and light trails  in Hong Kong, china.

Z przyjemnością informujemy, że Sescom S.A. po raz kolejny znalazł się w zestawieniu Dziennika Bałtyckiego „TOP 100” – rankingu największych firm na Pomorzu.

Ranking ten prezentuje największe firmy w regionie wybrane na podstawie uzyskanych wyników finansowych. Przedsiębiorstwa są klasyfikowane ze względu na m.in. wysokość przychodów i zysków, dynamikę wzrostu przychodów, rentowność brutto czy nakłady na działalność inwestycyjną.

Obecność w gronie najprężniejszych pomorskich przedsiębiorstw stanowi potwierdzenie skuteczności realizacji strategii rozwoju Sescom S.A. W roku obrotowym 2015/16 spółka osiągnęła rekordowe w historii przychody przekraczające 70,4 mln zł. Systematyczny rozwój firmy znajduje też odzwierciedlenie w zajęciu czwartego miejsca wśród pomorskich firm pod względem dynamiki wzrostu przychodów.

Całe zestawienie zostało opublikowane w postaci specjalnego dodatku do dzisiejszego wydania „Dziennika Bałtyckiego”.