Digital Signage – narzędzie, które usprawnia procesy

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA to znany na całą Polskę i największy w kraju producent leków i substancji farmaceutycznych. Ich mottem jest „Ludzie pomagają ludziom”. Nie dziwi więc, że poza tym, że produkty dostarczane przez zakłady przyczyniają się do profilaktyki prozdrowotnej, to firma dba również o ludzi, którzy dla niej pracują. Wszystko dzięki otwartości na nowe technologie oraz skutecznemu identyfikowaniu obszarów, w których warto wprowadzić usprawnienia.

W Polpharmie brakowało rozwiązania, które zapewni stały dostęp do informacji, zwiększy bezpieczeństwo i usprawni codzienne obowiązki pracowników. Rozproszone kanały komunikacji i brak dostępu pracowników produkcyjnych do komputerów służbowych przyczyniały się do obciążenia innych działów, takich jak HR. Pracownicy linii produkcyjnych, nie mogąc korzystać z systemów wewnętrznych Polpharmy przykładowo w celu zgłoszenia urlopu, musieli każdorazowo udać się do kadr. Wydłużone procesy uszczuplały czas, który personel mógł poświęcić na swoje kluczowe zadania. Niemożliwy był również bieżący monitoring produkcji i sprawdzanie postępu realizacji danego zamówienia. Brakowało systemu alarmującego, który wspierałby dbanie o bezpieczeństwo pracowników dzięki szybkiemu dostępowi do instrukcji BHP oraz alertom o konieczności stosowania środków ochronnych. Dotychczasowe kanały komunikacji klienta nie zapewniały dostatecznej informacji dla pracowników bez komputerów, ani gości odwiedzających zakład. To powodowało niewykorzystanie potencjału informacyjnego, który mógł usprawnić procesy w firmie oraz zwiększyć potencjał sprzedażowy.

 

Wdrożone rozwiązania

Po dokładnym przeanalizowaniu potrzeb klienta, zaproponowaliśmy wdrożenie centralnego systemu Digital Signage złożonego z: monitorów wielkoformatowych, komputerów oraz infokiosków z odpowiednim oprogramowaniem. Naszym celem było przyspieszenie procesów oraz usprawnienie codziennej pracy pracowników Polpharmy.

Do recepcji i przestrzeni wspólnych dostarczyliśmy zestawy, na które składają się komputery i monitory wielkoformatowe ze złączem OPS. Umożliwiły one promowanie ważnych informacji z życia firmy oraz komunikowanie bieżących wydarzeń, ciekawostek na temat Grupy czy też powiadomień o imieninach i pogodzie. Na monitorach można w dowolnym momencie zaprojektować nowy harmonogram treści, który będzie w pełni dopasowany do aktualnych potrzeb klienta. Monitory mogą pełnić zarówno funkcję informacyjną jak i  reklamową. W recepcji i przestrzeniach wspólnych pełnią rolę nośników skierowanych do pracowników i gości zakładu – dzięki nim, wszyscy przebywający na jego terenie są na bieżąco z tym, co dzieje się w Grupie.

Podobne zestawy skonfigurowaliśmy także w halach produkcyjnych – ich celem jest informowanie o bieżącym statusie linii produkcyjnej, postępie realizacji partii zamówienia oraz tempie pracy pracownika. Pozwala to na śledzenie stopnia realizacji kontraktu, co zwiększa efektywność Polpharmy oraz umożliwia pracownikom utrzymanie odpowiedniego tempa pracy.

Oprócz wspomnianych zestawów, na terenie zakładów zamontowaliśmy i skonfigurowaliśmy infokioski z personalizowanymi obudowami, na których zintegrowaliśmy system Media4Display oraz autorską aplikację ePOP, czyli elektroniczny punkt obsługi pracownika – oprogramowanie służące do logowania się do wewnętrznych systemów w firmie i korzystania z intranetu. Dzięki infokioskom udało się przyspieszyć procesy i znacznie odciążyć dział HR. Za ich pomocą pracownicy niemający na wyposażeniu służbowych komputerów, mogą poprzez kilka kliknięć składać wnioski urlopowe, podsuwać pomysły na usprawnienia (Kaizen), wypełniać ankiety, a nawet sprawdzić menu w kantynie. Dostęp do informacji usprawnił więc codzienną pracę pracowników produkcji, a jednocześnie odciążył dział HR, którego rolą była wcześniej obsługa pracowników z ograniczonym dostępem do firmowego oprogramowania. To dużą oszczędność czasu oraz usprawnienie procesów na poziomie wielu komórek.

Szybko wdrożyliśmy pracowników zakładów Polpharmy w obsługę dostarczonych przez nas rozwiązań Digital Signage. Dzięki szkoleniom mogą samodzielnie obsługiwać oprogramowanie nie tylko z poziomu użytkownika. Mogą również wybierać i harmonogramować wybrane do emisji treści i materiały, co znacznie skraca wiele procesów.

 

Digital Signage – rozwiązanie przyszłości

Odpowiednie zastosowanie nowych technologii wspiera usprawnienia. Tego rodzaju inwestycja zwraca się w postaci lepszego przepływu informacji, skupieniu na kluczowych zadaniach i większej efektywności pracy oraz zwiększonej kontroli nad działalnością całego przedsiębiorstwa, co doskonale obrazuje przykład Zakładów Farmaceutycznych Polpharma.

Dbałość o kapitał ludzki w XXI wieku idzie w parze z technologiami, które usprawnią ich codzienną pracę i odciążą w wykonywaniu zbędnych zadań, które można w prosty sposób zautomatyzować lub skrócić.

Dotychczas system Digital Signage został wdrożony przez Sescom w 4 zakładach klienta – w Starogardzie Gdańskim, Nowej Dębie, Sieradzu i Duchnicach. Jesteśmy zadowoleni z efektów wdrożenia u naszego klienta. Polpharma rozważa wdrożenie kolejnych rozwiązań w przyszłości.