Sescom ogłasza 10 letnią strategię – Technologie podstawą rozwoju

W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy strategię nazwaną „Wise Futurist 2030”, w której oprócz konsekwentnego rozwoju oferty, stawiamy na działania B+R, innowacje i rozwój alternatywnych źródeł energii. Deklarujemy wejście w bliskie spółce technologie wodorowe oraz perspektywiczną fotowoltaikę oraz rozwój usług komplementarnych na rynku międzynarodowym. Będziemy nadal działać głównie w obszarze usług Facility Management i mocno koncentrować się na nowych technologiach do optymalizacji działalności własnej i klientów firmy. Sescom zakłada osiągnięcie 35 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego, powiększonego o amortyzację) na koniec roku obrotowego 2024/2025.

 

Dlaczego „Wise” i dlaczego „Futurist”?

„Wise Futurist 2030” będzie hasłem przewodnim Sescom w kolejnych 10 latach. Model biznesowy oraz struktura organizacyjna Sescom będą dostosowane do założeń strategii, a roczne plany działania dla działów i spółek zależnych umożliwią Sescom realizację planów do 2030 roku. W strategii firma odwołuje się do swojej mądrości zdobytej przez lata działalności w 40 tys. placówek u 300 klientów oraz do przyszłości globalnych ekosystemów techniczno-technologicznych, które chce mocno rozbudować. Z tego też powodu Sescom jest gotowy na tak dalekosiężne plany i może planować daleko do przodu.

Wartość globalnego rynku nowych technologii i Facility Management rośnie, a my mądrze wykorzystamy ten fakt w najbliższych latach. W naszej ofercie wykorzystujemy m. in. IoT i RFID, aby dalej optymalizować procesy operacyjne i pomocnicze dla klientów, tym samym mocniej wspierając omnichannel. Wyeksponujemy też nasze rozwiązania na rosnące rynki zagraniczne, a także będziemy proponować rozwiązania tzw. Zielonej Technologii, czyli te wynikające ze zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialne społecznie, ekologiczne, a jednocześnie dające naszym klientom i partnerom korzyści ekonomiczne. Muszę przyznać, że nasz plan rozwoju naturalnie odzwierciedla predyspozycje i ciekawość świata zespołu firmy: Sescom uwielbia testować technologie i innowacje. Dlatego też mamy bliski kontakt ze środowiskami start-upowymi, aby wychwytywać nowe trendy i rozwiązania, a te najbardziej perspektywiczne i wnoszące wartość, implementować u nas i u naszych klientów – mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Sescom S.A.

 

Od strategii do działania.

Strategia rozwoju Sescom wynika nie tylko z ambicji zarządu i zespołu spółki, ale też z bacznych obserwacji rynku, które firma prowadzi w wielu obszarach i z twardych danych potwierdzających słuszność kierunku rozwoju branży Facility Management na świecie. Dlatego też założenia strategiczne Sescom są już przekładane na konkretne plany działania. I tak, w strategii „Wise Futurist 2030” spółka deklaruje, że do 2030 roku połączy 10 000 firm w globalnym ekosystemie techniczno-technologicznym dostarczającym stale aktualizowaną wartość na rynku Facility Management, a do 2021 roku spółka wdroży mechanizmy zrównoważonego rozwoju, co spowoduje zmniejszenie śladu węglowego o 20 proc. do 2023 roku, m.in. poprzez głębszą digitalizację działania.

Plany rozwoju Sescom o nowe obszary, tj. technologie wodorowe, czy fotowoltaikę, nie zmienią w najbliższych latach wagi usług Facility Management w strukturze przychodów i priorytetów spółki. Pozostanie on nadal głównym obszarem działania firmy – w nadchodzących latach mocno wspartym inwestycjami w rozwój kompetencji i technologie.

  • Facility Management – kompleksowe utrzymanie techniczne placówek handlowych i sieciowych i wspieranie ich nową technologią;
  • Digital – wdrażanie nowych technologii do optymalizacji procesów operacyjnych i pomocniczych klientów – IoT, RFID.;
  • Energy – efektywność energetyczna, zmniejszanie śladu węglowego i wdrażanie nowych źródeł energii dla klientów – fotowoltaika i technologie wodorowe;
  • On Demand – doradztwo i implementacja rozwiązań zindywidualizowanych, na życzenie klienta.

 

Inwestycje w technologie.

Do 2025 r. firma chce przeznaczyć na inwestycje w B+R, ludzi i kompetencje, ekosystem techniczny oraz akwizycje zagraniczne, łącznie 123 mln zł. Dzięki korzystnej sytuacji płynnościowej i konserwatywnej strukturze długu wzrost zamierza finansować głównie ze środków własnych, kredytów i dotacji, bez dodatkowej emisji akcji. Swój optymizm Sescom opiera m.in. na korzystnych projekcjach dotyczących nowych technologii oraz rynku Facility Management, którego europejski wzrost. według analityków KBV Research cechuje się wysoką dynamiką – CAGR na lata 2017-2023 został oszacowany na 14,1 proc.

Do 2030 r. zamierzamy połączyć 10 tys. firm w techniczno-technologicznym ekosystemie, który będzie dostarczać usługi zwiększające sprawność operacyjną, efektywność i konkurencyjność naszych klientów. Od wielu lat wspieramy tradycyjne sklepy, zauważając jednocześnie wzrost znaczenia cyfryzacji handlu i e-commerce. Zamierzamy to wykorzystać, oferując rozwiązania do optymalizacji procesów operacyjnych i pomocniczych z wykorzystaniem IoT (internetu rzeczy)
i RFID (identyfikacji obiekt
ów dzięki falom radiowym) m.in w obszarze logistyki, kluczowej do sprawnego funkcjonowania omnichannel. Nowe technologie będziemy wykorzystywać także do zwiększania efektywności działania i skalowalności naszej firmy – dodaje Sławomir Halbryt. – Sescom w ostatnich latach nabył ogromną wiedzę i doświadczenie, a dzięki umiejętności dostosowywania się do wymagań zmieniającego się szybko świata, teraz tę wiedzę odważnie wykorzysta w różnych sektorach, u różnych klientów, na różnych rynkach.

 

Ekspansja na Europę.

Strategia „Wise Futurist 2030” wskazuje rynki zagraniczne, na których Sescom chce się rozwijać w dynamicznie zmieniającej się codzienności VUCA (volatility, uncertaint, complexity, ambiguity). Europa Południowa i Środkowa, Wielka Brytania, Francja, Bałkany, Skandynawia, czy pozostałe kraje bałtyckie – tam Sescom będzie realizował prace dla swoich klientów na bieżąco, zgodnie z ich zapotrzebowaniem, natomiast w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Beneluksie firma znacząco wzmocni swoją pozycję.

Głęboko zakorzenione w DNA firmy mechanizmy szybkiego i aktywnego reagowania na zmianę pozwalają Sescom na elastyczne działanie na rynkach światowych, a wsparte technologią – umożliwią przewidywanie zamiast reagowania, co w obecnym świecie stanowi dla firm wartość strategiczną.

Sescom rusza w przyszłość, aby na podstawie danych, analiz, zgromadzonych doświadczeń tworzyć nowe kierunki dla całej branży. Dokładnie zaplanowaliśmy tę drogę, więc zachęcamy do śledzenia naszych wyników, o których będziemy chętnie publicznie opowiadać.

Więcej informacji o strategii: www.wisefuturist.eu