Wyzwania i możliwości optymalizacji w dużych obiektach spożywczych

Pandemia, zmieniające się otoczenie prawne, ale i nowy wymiar upodobań Polaków w zakresie robienia zakupów, wymaga bacznej obserwacji, kontroli kosztów 
i reagowania na potrzeby oraz możliwości rynku. Jak wynika z danych Retail Institute, od początku roku do 18 października, 140 centrów handlowych, monitorowanych przez ośrodek, odnotowało 28,5-proc. spadek odwiedzin w ujęciu rocznym. Rozwiązania, które sprawdzały się wczoraj, jutro mogą wymagać modyfikacji i ulepszenia. Technologia puka do drzwi sklepowych, aby pokazać swoje możliwości w optymalizacji procesów. Zdolność dopasowania, poszukiwania rozwiązań generujących oszczędności i zaufania technologii, wydaje się być jednym z rozwiązań na wyjście obronną ręką z tego kryzysu.

Mądre i ekologiczne oszczędzanie – efektywność energetyczna

Prowadzone pilotaże oraz prace badawczo-wdrożeniowe niejednokrotnie potwierdziły, że w wielu obszarach można dokonać istotnych optymalizacji w zużyciu mediów bez obniżania jakości użytkowania obiektów, jednocześnie generując oszczędności 
i przyczyniając się do ograniczenia śladu węglowego. Ostatnie jest szczególnie istotne 
w świetle najnowszych ustaleń Komisji Europejskiej, która zaproponowała redukcję emisji CO2 o 55 proc. w 2030 roku. Oznacza to, że redukcja śladu węglowego stanie się 
w najbliższym czasie nie tyle co możliwością, a obowiązkiem.

Zarządzający sieciami handlowymi mają do dyspozycji różne metody i narzędzia do badania szczelności i energochłonności instalacji oraz bieżącej kontroli zużycia energii
 w wielu obiektach jednocześnie, zbierając i analizując dane. Implementując rozwiązania optymalizujące zużycie energii coraz częściej w obiektach rozważa się skorzystanie 
z alternatywnych źródeł energii, które gwarantują oszczędności w dłuższym okresie, jednocześnie pozwalając podążać za trendem zrównoważonej gospodarki.

Technologia otwiera drzwi do wiedzy, dzięki której możemy skutecznie zwiększać efektywność funkcjonowania dużych placówek handlowych. Rozmawiamy z klientami 
o obsłudze energetycznej ich placówek – każdy rozumie ją trochę inaczej i ustala inne cele. Ważne, żeby dobrać odpowiedni zakres działań i narzędzia, a potem skutecznie wdrożyć zalecenia. Badamy różne zakresy danych, od odczytów z energii czynnej po szerokie opomiarowanie stanu pomieszczeń i urządzeń. Telemetria, fotowoltaika, polityki oszczędnościowe, zakupy energii czy digitalizacja – to wszystko są sposoby na zwiększanie efektywności energetycznej obiektów spożywczychwyjaśnia Bartłomiej Gawin, Dyrektor R&D w Sescom S.A., odpowiedzialny za projekty związane 
z efektywnością energetyczną.

Naprawa zamiast wymiany i przewidywanie usterek – oszczędność czasu i kosztów

Na rynku Facility Management, w myśl idei zrównoważonego rozwoju, obserwuje się przejście z modelu liniowego do cyrkularnego, czyli takiego który polega na ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to wskazane i możliwe.

Pomocne w utrzymaniu długiego cyklu życia urządzeń 
i obiektów jest gromadzenie i analiza danych na temat zużycia zasobów i przewidywanie potencjalnych usterek tak, aby być w stanie zapewnić ciągłość obsługi klienta przy jednoczesnym optymalizowaniu i automatyzowaniu działania placówki. W obecnej sytuacji, gdy kontakt z klientem jest ograniczany, nie ma czasu na długotrwałe i nieprzewidziane naprawy. Zarządzanie obiektem spożywczym wymaga więc zwinnego i sprawnego reagowania na awarie i usterki, które mogą wpłynąć na komfort i decyzje zakupowe klientów. Każda awaria, zepsute wejście czy ograniczona dostępność kas to niezadowolony klient, a dla sklepu potencjalna strata klienta i zysków w przyszłości. Duże obiekty handlowe z dnia na dzień starają się odbudować swoje straty i wykorzystać każdy moment do kontaktu z klientem – jak wynika z raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych, w pierwszym półroczu 2020 r. obroty centrów handlowych były o 31,2 proc. niższe 
w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019.

Wykorzystanie analizy danych z wielu źródeł do zarządzania efektywnością sieci handlowych pozwala budować rozwiązania, które w przyszłości pozwolą przewidzieć kiedy potencjalnie może wystąpić usterka. W oparciu o te dane ustala się optymalny czas dokonania przeglądu, który może odbiegać od terminu, wyznaczonego w ramach standardowego przeglądu serwisowego. W tym modelu nie tylko nie tracimy czasu na naprawy awaryjne, ale zapewniamy ciągłość i efektywną pracę sklepu w długim czasie. Wszystko zmierza w stronę predictive maintenance. Im szybciej nauczymy się wykorzystywać technologie do zarządzania infrastrukturą techniczną i zwiększania efektywności sieci, tym szybciej będziemy odporni na wyzwania stojące przed biznesemmówi Marek Kwiatkowski, Dyrektor Handlowy w Sescom S.A.

W dobie digitalizacji i cyfryzacji danych

Dzisiejszy handel działa wielokanałowo – dobrze zorganizowany omnichannel to podstawa obecnego biznesu. Kierunek tych zmian był już widoczny od paru lat zaś pandemia, a co za tym idzie zmiana nawyków zakupowych klientów, przyczyniły się do przyspieszenia tempa wdrożeń nowego wymiaru handlu.

Utrzymanie mocnej pozycji konkurencyjnej wymaga od sklepów dążenia do jak najlepszych doświadczeń klienta poprzez skuteczną realizację sprzedaży multikanałowej oraz efektywnej obsługi. Dane 
i czas – to istotne wektory, które tworzą dzisiejszą architekturę sprzedaży. W tym miejscu z pomocą wkraczają technologie – obserwuje się coraz wyraźniejszy trend wykorzystania technologii Internetu rzeczy (IoT), Big Data i zaawansowanej łączności, które to wspierają procesy decyzyjne w zakresie optymalizacji funkcjonowania obiektów spożywczych. Jak wskazują eksperci w raporcie opublikowanym przez Transforma Insights, w latach 2019-2030 liczba urządzeń podłączonych do Internetu Rzeczy na świecie wzrośnie z 7,6 miliarda do 24,1 miliarda, a przychody wzrosną ponad trzykrotnie z 465 miliardów dolarów do ponad 1,5 biliona dolarów. Technologia, która zdobywa coraz większe uznanie, ze względu na prezentowane korzyści, jest RFID, czyli zdalna identyfikacja obiektów za pośrednictwem fal radiowych.

Największą zaletą wykorzystania technologii jest szybka 
i sprawna inwentaryzacja dająca rzetelny obraz stanów magazynowych, dzięki którym podejmowane są odpowiednie decyzje optymalizujące zarządzanie asortymentem oraz przetowarowania. To daje możliwość zwiększenia rotacji i efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw. Jak przewidują eksperci z firmy Sescom, procesy alokacji 
i replenishmentu będą dalej doskonalone przez dynamicznie rozwijające się rozwiązania predykcji, wykorzystujące narzędzia AI czy machine learning. Technologia RFID daje także nowe możliwości w optymalizacji logistyki i spełnianiu standardów jakościowych.

Zainteresowanie klientów z zakresu logistyki produktów spożywczych koncentruje się wokół rozwiązań monitoringu dostaw produktów pomiędzy magazynem a sklepem oraz monitorowania np. temperatur przewożonych produktów, zwłaszcza tzw. świeżych. Chodzi z jednej strony o ciągły monitoring i optymalizację procesu, a z drugiej zapewnienie jakości i świeżości transportowanym produktom, a tym samym zachowanie obowiązujących norm, do których muszą dostosować się retailerzy spożywczymówi Marek Kwiatkowski, Dyrektor Handlowy w Sescom S.A.