Sescom objął 17,4% udziałów w Bankilo – platformie wspierającej prosumentów 
i konsumentów energii

Inwestujemy w startup Bankilo, który jest pierwszą i obecnie jedyną platformą wspierają prosumentów i umożliwiającą im zawieranie transakcji między sobą. “Bank kilowatów” 
w niedługiej przyszłości stanie się alternatywnym dostawcą energii dla dowolnych konsumentów energii. Inwestycja wpisuje się w strategię rozwoju Sescom “Wise Futurist 2030”, w ramach której zamierzamy rozwijać alternatywne źródła energii – w tym technologie wodorowe oraz integrować rozproszone środowisko małych producentów odnawialnych źródeł energii w jeden ekosystem.

Spółka Bankilo to gdański start-up, założony przez przedsiębiorców i specjalistów z rynku energetycznego i nieruchomościowego. Celem Bankilo jest obsługa transakcji na rynku zielonej energii, wykonywanych przez prosumentów i konsumentów energii poprzez platformę transakcyjną umożliwiającą ofertowanie.

W Sescom z uwagą przyglądamy się rozwiązaniom jakie oferują innowacyjne startupy, szczególnie w sektorze nowych technologii i energii, które możemy potencjalnie przełożyć zarówno na funkcjonowanie swojej organizacji, ale również na biznesy klientów. Spółka Bankilo jest dopełnieniem programu wodorowego Sescom, gdyż umożliwi agregację sprzedaży zielonej energii do produkcji zielonego wodoru w elektrolizerach.


Startupy to firmy mocno skupione na osiągnięciu wyznaczonego celu, poddające 
w wątpliwość rzeczywistość i poszukujące nieszablonowych rozwiązań. Takie podejście jest wartościowe dla rozwoju biznesu i spójne z naszym. Udostępniając platformę transakcyjną i możliwość ofertowania, spółka Bankilo uzupełni nasze działania na rynku energetycznym, wesprze rozproszone inwestycje w wytwarzanie i magazynowanie energii – mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Sescom S.A.

Synergia działań Sescom i Bankilo

Model biznesowy Bankilo idealnie wpisuje się w potrzeby projektów wodorowych Sescom. Jak zapewnia Mirosław Bieliński, założyciel Bankilo:

Przyszła energetyka będzie zbudowana na różnorodnych, rozproszonych i odnawialnych źródłach energii oraz jej magazynowaniu, a transparentny rynek energii będzie dostępny dla wszystkich. Sescom widzi synergię swoich zamierzeń strategicznych z koncepcją Bankilo, na przykład w obszarze podnoszenia udziału zielonej energii w zużyciu 
w zarządzanych obiektach poprzez odbiór nadwyżek z instalacji prosumenckich, a także 
w obszarze wykorzystania wodoru w rozproszonym magazynowaniu energii.

W Sescom od wielu lat skupiamy swoje zainteresowanie na technologii wodorowej. Jednym z naszych osiągnięć w tej dziedzinie było zaprojektowanie elektrolizera do produkcji wodoru, który zdaniem ekspertów, jest szansą na rozwój i dekarbonizację transportu i energetyki grzewczej. W swojej autorskiej koncepcji HGaaS zamierzamy za pomocą elektrolizera pozyskiwać wodór podczas nadwyżek energetycznych 
z odnawialnych źródeł energii. Rozwijając projekt, w styczniu podpisaliśmy list intencyjny 
z miastem Piła, w ramach którego przygotujemy instalację zapewniającą wodór do rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego. Ponadto stworzymy ekosystem, który połączy źródła produkcji wodoru, w którym Spółka Bankilo odegra ważną rolę.

Zgodnie z strategią Spółki Wise Futurist 2030 Zarząd Sescom podjął decyzję 
o zainwestowaniu 500 tys. zł. w spółkę Bankilo, która uzupełni nasz program wodorowy poprzez agregację i sprzedaż zielonej energii do produkcji zielonego wodoru w naszych elektrolizerach – mówi Sławomir Halbryt, Prezes Sescom S.A.

Innowacyjność startupu Bankilo

Dzięki dyrektywie RED2, która rozbija istniejący monopol obrotu energią, konsumenci 
i prosumenci będą mogli uczestniczyć w rynku energii i usług energetycznych, a dzięki dyrektywie 944 dysponować energią od więcej niż jednego dostawcy. Bankilo to jedyna 
w Polsce platforma informatyczna oferująca wirtualny przepływ energii z miejsca jej wytworzenia do wskazanego miejsca jej zużycia. Oznacza to, że prosument będzie mógł wytworzoną energię sprzedać innym członkom społeczności, wymienić́ na energię dostępną w innym czasie lub zużyć na własne potrzeby w innym miejscu niż̇ to, w którym została wytworzona, nawet jeśli nie posiada własnego dachu.

Analizy wskazują̨, że liczba prosumentów klasycznych w Polsce może dojść z obecnych 400 tys. do 2-3 mln w 2030 roku. Ponadto spośród mieszkańców budynków wielorodzinnych wyłonią̨ się̨ tzw. prosumenci wirtualni, produkujący energię w innym miejscu niż̇ we własnym domu. Szacujemy, że ich liczba w 2030 roku będzie 7-cyfrowa – prognozuje Mirosław Bieliński, założyciel Bankilo.