Przejawem automatyzacji handlu jest m.in. wzrost instalacji kas samoobsługowych o 168%

Popyt na kasy samoobsługowe rośnie w szybkim tempie. W samym 2020r. zainstalowaliśmy i skonfigurowaliśmy 899 kas samoobsługowych (SCO, tj. self-checkout), co oznacza wzrost o 168 proc. względem 2019. Zrealizowaliśmy również projekt przebudowy 149 tradycyjnych stref kasowych pod kasy SCO dla sieci hipermarketów.

Pod koniec lutego tego roku rozpoczęliśmy kolejny kompleksowy projekt, zakładający instalację ok. 290 kas samoobsługowych w 80 obiektach klienta z sektora detalicznego. Do lipca w 114 obiektach naszych klientów zainstalowane zostaną łącznie 352 kasy SCO. Planujemy również przebudowę kolejnych 76 kas istniejących stref kasowych pod kasy SCO dla sieci hipermarketów.

Nasi kontrahenci coraz częściej decydują się na takie rozwiązanie w związku z potrzebą automatyzacji procesów oraz w reakcji na zmiany wywołane przez pandemię, w tym m.in. rosnącą potrzebę bezpieczeństwa czy spadającą skłonność klientów do stania w kolejkach przy kasach tradycyjnych – szczególnie tych z małym koszykiem, nastawionych na szybkie zakupy” – wyjaśnia prezes Sescom Sławomir Halbryt.

Instalacja kas samoobsługowych, to z jednej strony sposób na walkę z pandemią, 
z drugiej – element  postępującej automatyzacji handlu. Zasięg tych zmian wymaga kompleksowego podejścia zarówno od strony budowlanej i przystosowania przestrzeni do montażu nowych urządzeń, jak również kompetencji z zakresu zarządzania projektem, logistyki, instalacji infrastruktury teletechnicznej IT oraz bieżącego utrzymania 
i serwisowania urządzeń – czyli kompleksowego facility management.

Automatyzację widzimy we wszystkich obszarach działalności handlowej. W tym 
i minionym roku zintensyfikowaliśmy realizację projektów pilotażowych naszych usług opartych o technologie: zarządzanie towarami i majątkiem w ramach Sescom Digital z wykorzystaniem RFID. Poza automatyzacją widzimy też rosnące zainteresowanie efektywnością energetyczną” – mówi dyrektor handlowy Sescom Marek Kwiatkowski.

Pandemia COVID-19 zdynamizowała rozwój światowego rynku SCO. W okresie 2020-2024 wartość rynku kas samoobsługowych wzrośnie do poziomu ok 2,5 mld USD, co oznacza średni roczny wzrost na poziomie ok. 17 proc. W 2019 r. ogólnoświatowa sprzedaż kas samoobsługowych wyniosła ok. 123 tys. jednostek. Według danych Global Market Insights, w ciągu najbliższych pięciu lat liczba ta wzrośnie do ok. 150 tys. urządzeń rocznie.