Sescom oraz SES Hydrogen partnerem sektorowego porozumienia wodorowego

Zwiększenie roli wodoru w polskiej gospodarce to obecnie największe wyzwanie zarówno dla przedstawicieli podmiotów publicznych, naukowych, jak i polskich przedsiębiorstw. Przyczyniamy się do rozwoju tego sektora zawierając Polskie Porozumienie Wodorowe.

Sygnatariuszami porozumienia byli także przedstawiciele polskiego rynku wodorowego oraz przedstawiciele rządu – Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusza Zyski.

Polska jest obecnie jednym z największych producentów wodoru w Europie – odpowiada za około 14% jego łącznej produkcji. Nasz potencjał naukowy i gospodarczy umożliwia jednak wzmożenie działań w tym obszarze.

Aby tak się stało, konieczne jest zintensyfikowanie działań w obszarze produkcji zero-emisyjnego wodoru zielonego i zwiększenie  jego udziału w miksie energetycznym. Co więcej, rozwój sektora wodorowego w najbliższych latach wpłynie realnie na znaczące ograniczenie przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i wypełnienie wysokich celów klimatycznych stawianych przez Komisję Europejską oraz Porozumienie Paryskiepowiedział Sławomir Halbryt, prezes zarządu Sescom oraz SES Hydrogen.

Polskie Porozumienie Wodorowe ma umożliwić sprawne budowanie polskiej gospodarki wodorowej. W ramach porozumienia podjęte zostaną prace nad wzmocnieniem roli wodoru, wdrożenie go jako paliwa dla transportu oraz przygotowanie nowych regulacji dla rynku wodoru. Wodór może stać się więc jednym z głównych elementów transformacji energetycznej w Polsce.

Cieszymy się, że jesteśmy częścią inicjatywy, która wspiera budowę polskiej gospodarki wodorowej. Jako przedstawiciel biznesu w obszarze technologii wodorowych wierzymy, że możliwe jest stworzenie w Polsce stabilnego i silnego rynku wodoru w oparciu o zeroemisyjny zielony wodór, którego rozwój umożliwi nie tylko osiągnięcie redukcji emisji pochodzących ze wszystkich sektorów, ale także zapewni wzrost gospodarczy kraju i osiągnięcie pozycji jednego z liderów rynku w Europie – dodaje Mateusz Sołtysiak, Partner Zarządzający w SES Hydrogen.