Zaoszczędziliśmy 1,6 mln zł na energii elektrycznej dla jednej z największych marek paliwowych

Poprawa efektywności energetycznej po prostu się opłaca – pozwala m.in. ograniczyć koszty działalności i zapewnić środki na nowe inwestycje. Dowodem na to jest nasz projekt z zakresu efektywności energetycznej zrealizowany dla jednej z największych marek paliwowych. Po raz kolejny udowodniliśmy, że można wygenerować znaczne oszczędności z energii, dzięki zastosowaniu odpowiednich modeli biznesowych.

1,6 mln zł, to kwota oszczędności,  jaką udało się wypracować naszym ekspertom dla jednego   z klientów branży paliwowej, dzięki wprowadzeniu rozwiązania z zakresu  efektywności energetycznej.  Pilotaż i analiza wielu zmiennych pozwoliły nam na wdrożenie wszystkich założeń, dzięki czemu nasz klient uzyskał oszczędności przewyższające pierwotne założenia.

Z obliczeń przekazanych nam za 2021 rok przez klienta wynika, że nasze działania w poprzedzającym okresie przyniosły spadek zużycia energii dla firmy wynoszący 6%. Podsumowanie kolejnego roku współpracy nastąpi w pierwszym kwartale 2022 roku – Spodziewamy się jeszcze lepszych wyników w zakresie spadku zużycia mediów – sięgających ponad 10%.

– 2021 rok to bardzo duże podwyżki cen energii i gazu. Już teraz niektórzy nasi klienci kontraktując energię na 2022 rok, kupują ją nawet dwa razy drożej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Czy to koniec podwyżek? Trudno powiedzieć, dlatego kwestia optymalizacji zużycia energii i oszczędności, która stanowi jedną z gałęzi działania Sescom, jest aktualna i bardzo potrzebna – mówi Paweł Trojanowski, Ekspert ds. Energy i Business Development Manager w Sescom S.A.

Efektywny pilotaż 

Jak osiągnęliśmy taki wynik? Wykorzystaliśmy do tego m.in. nasz autorski system telemetryczny SES Control.

– W ramach sześciomiesięcznego pilotażu z wykorzystaniem autorskiego systemu telemetrycznego SES Control, wykonaliśmy szereg działań i pomiarów, które pozwoliły nam określić 5 obszarów, w których istnieje potencjał do redukcji kosztów i wolumenu zużycia energii elektrycznej – informuje Bartłomiej Gawin, Dyrektor R&D wspierający realizację usług Energy w Sescom.  

Nasze systemy telemetryczne monitorowały zużycie energii zarówno całych obiektów, jak i poszczególnych sekcji, takich jak między innymi oświetlenie, ogrzewanie elektryczne, klimatyzacja, czy też podmiotów najmujących od firmy obszary terenowe przy ich punktach (restauracje, inne zakłady handlowe i usługowe).

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy ogólnofirmową politykę oszczędnościową dla firmy i nieustannie śledzimy cykl życia budynków, urządzeń i systemów, dążąc cały czas do redukcji śladu węglowego. Wprowadziliśmy rozwiązania zmieniające przyzwyczajenia, styl pracy i działania personelu, bez utraty jakości pracy i użytkowania. Ponadto przekazaliśmy rekomendacje w kwestii poprawy stanu urządzeń i ich właściwej regulacji, a także stanu budynków i stolarki okienno-drzwiowej oraz zajęliśmy się dostosowaniem zamawianych poziomów mocy do rzeczywistych potrzeb energetycznych obiektów i taryf energetycznych do rzeczywistych profili energetycznych. Wszystkie te działania sprawiły, że pomniejszyliśmy zużycie na całej sieci o 2762 MWh – dodaje Piotr Mindykowski, Energy Manager w Sescom.

Redukcja śladu węglowego wynikiem oszczędności

Emisja gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, metan czy podtlenek azotu, przyczynia się do globalnego ocieplenia, czyli podnoszenia się średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów. Każda osoba, organizacja, wydarzenie, czy nawet pojedynczy produkt wywołują określoną ilość gazów cieplarnianych, których całkowita suma, to tzw. ślad węglowy (ang. carbon footprint), który stał się jednym z kluczowych narzędzi współczesnego zarządzania środowiskiem. Ślad węglowy przedsiębiorstwa obejmuje emisje spowodowane przez wszystkie jego działania i umożliwia określenie ich wpływu na środowisko. Jego redukcja wpływa na poprawę klimatu   i obecnie zaczyna stanowić przewagę konkurencyjną. Rozwiązania naszej firmy pomagają klientom osiągnąć założone efekty w ramach zielonych strategii.

– Nad monitorowaniem bieżącego zużycia energii, jak i nad skutecznością działania polityki oszczędnościowej czuwają nasi analitycy i Energy Manager. Tworzymy profile energetyczne obiektów, dobieramy taryfy i zamawiane moce, wykonujemy wielowymiarowe analizy danych   i predykcje. Nasza metodyka zarządzania efektywnością energetyczną nie ogranicza się do porównywania faktur, bierzemy pod uwagę wiele zmiennych, w tym warunki atmosferyczne, lokalizacje geograficzne obiektów, powierzchnie, wiek obiektu i technologię budowy – zapewnia Bartłomiej Gawin.