Wspieramy realizację strategii ESG czołowego polskiego ubezpieczyciela

Wdrażanie strategii ESG, czyli sposobu prowadzenia biznesu w oparciu m.in. o rozwiązania kładące nacisk na poszanowanie środowiska, staje się wręcz wymogiem dla firm działających zarówno na rynku polskim, jak i światowym. Zaawansowane narzędzia pomiarowe, wieloletnie doświadczenie, wiedza techniczna i analityczna naszych ekspertów pozwoliły nam wkroczyć w nowy obszar biznesowy – wspieranie firm w realizacji założeń strategii ESG.

Nasz Klient, który jest liderem branży ubezpieczeniowej w Polsce, w swojej strategii ESG założył, że do 2024 roku obniży zużycie energii elektrycznej oraz emisję dwutlenku węgla do atmosfery od 3 do 10 proc. Firma samodzielnie rozpoczęła wprowadzanie zmian mających na celu realizację strategii, jednak nie miała narzędzi do oszacowania, na jakim etapie realizacji założeń się znajduje. Wśród podjętych przez firmę ubezpieczeniową działań były m.in.: wymiana kotłów olejowych na gazowe, montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia na LED, termomodernizacja obiektów, centralizacja lokalizacji biur firmy, zakup zielonej energii czy wprowadzenie zmian w zarządzaniu transportem, zasobami wody oraz odpadami – mówi Bartłomiej Gawin, Dyrektor Biura Energy i Digital wspierający operacyjnie i analitycznie realizację usług Energy w Grupie Sescom. Przygotowaliśmy modele, które umożliwiły obliczenie, na ile wprowadzone przez Klienta zmiany wpłynęły na realizację założeń opisanych w strategii ESG. Co więcej, zaproponowaliśmy działania, które w przyszłości pozwolą na dalszą redukcję emisji CO2 przez organizację.

Każdy z obszarów, w których Klient rozpoczął działania, wymagał od naszych ekspertów opomiarowania i wpisania do modelu. Dokonaliśmy weryfikacji i oceny działań już podjętych, tych będących w trakcie realizacji, a także zaproponowaliśmy dodatkowe działania i usprawnienia, które doprowadzą do realizacji zamierzonego przez ubezpieczyciela celu w kolejnych latach.

Zebrane przez nas dane oraz ich analiza pozwoliły odpowiedzieć na pytanie, ile z planu redukcji emisji dwutlenku węgla oraz obniżenia zużycia energii udało się firmie już zrealizować. Okazało się, że działania, które do tej pory zostały podjęte miały duży wpływ na realizację założeń strategii ESG – dodaje Paweł Trojanowski, Business Development Manager, ekspert ds. Energy w Sescom. – Często bywa tak, że pierwsze działania w zakresie optymalizacji zużycia energii oraz ograniczenia emisyjności działań firm są stosunkowo najłatwiejsze do wdrożenia. Uzyskane efekty cieszą, ale pojawia się pytanie, co organizacja może robić dalej, aby tak dobre wyniki w tym obszarze utrzymywać i nadal „poprawiać się” w odpowiedzialnych działaniach proekologicznych. W projekcie dla wspomnianego Klienta mieliśmy możliwość przedstawić rekomendacje, które oparliśmy o nasze doświadczenie z obszaru zarządzania energią.

Nasi eksperci wykonali analizę rozwiązań możliwych do wdrożenia przez Klienta oraz plan działania prowadzący do dalszej redukcji zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do atmosfery wraz z oszacowaniem potencjalnego poziomu redukcji wynikającego z wdrożenia każdego z działań.

Projekt oceny stopnia realizacji strategii ESG Klienta przygotowany przez Sescom jest dowodem na to, jak wiele jako zespół wiemy o optymalizacji efektywności energetycznej i zmniejszaniu śladu węglowego na wielu obszarach działań firm i organizacji. Skomplikowane analizy oraz zbudowane na potrzeby projektu metryki i algorytmy to wynik naszego kilkunastoletniego doświadczenia w serwisowaniu technicznym infrastruktury obiektów rozproszonych. W mojej ocenie jesteśmy gotowi do pomocy firmom, które deklarują rozpoczęcie realizacji strategii ESG, robią w tym zakresie pierwsze kroki i nie potrafią realnie ocenić, jak bardzo wdrożone rozwiązania przybliżyły je do realizacji celów strategicznych. Mierzymy wprowadzone działania, możemy też proponować plan dalszej aktywności, oceniamy różne scenariusze, rekomendujemy rozwiązania, a także – co najważniejsze – umiemy liczbowo i kwotowo ocenić ich efekt. Wsparcie strategii ESG naszych klientów staje się jednym z komponentów usługi technicznego Facility Management firmy Sescom – dodaje Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu, Sescom S.A.