Zrealizowaliśmy audyt energetyczny dla jednego z liderów sieci odzieżowych w Polsce

Już 5 lat minęło od wejścia w życie „Ustawy o efektywności energetycznej”, która nakłada na przedsiębiorców obowiązek wykonania audytów energetycznych. Procedura obejmuje szczegółowy przegląd zużycia energii w trzech obszarach – nieruchomościach, instalacjach przemysłowych i transporcie. Nasza spółka działająca w obszarze usług technicznego facility management dla obiektów rozproszonych, przeprowadziła audyt energetyczny dla jednego z liderów sieci odzieżowych w Polsce.

Obowiązkiem zrealizowania co 4 lata wymaganego ustawą audytu energetycznego objęci są przedsiębiorcy zatrudniający minimum 250 pracowników, mający obrót roczny na poziomie co najmniej 50 milionów EUR lub sumę aktywów powyżej 43 mln €.

Głównym celem wykonywanych przez nas audytów jest przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć, które służą poprawie efektywności energetycznej, a także dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach. Zgodnie z ustawą audyt musi uwzględniać minimum 90 proc. całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie – mówi Bartłomiej Gawin, Dyrektor Biura Energy i Digital wspierający operacyjnie i analitycznie realizację usług Energy w Grupie Sescom. Wiedza techniczna, którą posiadamy, a także kompleksowość świadczonych przez nas usług związanych z oceną i poprawą efektywności energetycznej w obiektach handlowych pozwalają nam na sprawne i rzetelne przeprowadzanie audytów energetycznych u naszych Klientów.

Trzy etapowy audyt efektywności energetycznej 

Przeprowadzenie audytu to proces wieloetapowy. Pierwszym jest pozyskanie niezbędnych danych, na podstawie których następuje drugi etap – wybór obszarów do analizy. Kolejnym jest opracowanie raportu zawierającego wnioski, propozycje modernizacji oraz opracowanie treści zgłoszenia do URE.

Przeprowadzanie audytów energetycznych, zarówno tych wynikających z ustawy, jak i z innych potrzeb Klientów, jest od wielu lat jednym z obszarów naszej działalności. Obecnie zakończyliśmy wymagany prawem audyt energetyczny u Klienta z branży odzieżowej, który posiada salony sprzedaży w całym kraju. Audytowi poddaliśmy aż 820 obiektów handlowych oraz 9 budynków biurowych i centrum logistyczne zlokalizowane w Polsce. Dzięki wykorzystywanym przez nasz zespół technologiom, zrealizowaliśmy projekt w 8 tygodni, mimo że geograficznie było to duże wyzwanie – dodaje Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu, Sescom S.A.

Przedsiębiorcy, którzy przeprowadzili audyt energetyczny, w ciągu 30 dni od jego zakończenia zobowiązani są zawiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej o tym fakcie oraz na wypadek kontroli przechowywać dane przez 5 lat.