Modernizacja systemów HVAC szansą na optymalizację kosztów działania obiektów

Przegląd i optymalne zarządzanie klimatyzacją, wentylacją i ogrzewaniem w obiektach wielkopowierzchniowych wpływa na poprawę efektywności energetycznej. Optymalizacja kosztów technicznych działania obiektów jest jednym z największych wyzwań nadchodzących miesięcy. Modernizacje systemów HVAC i automatyki sterowniczej powodują oszczędzanie energii elektrycznej i zasobów, przez co generowane są wymierne korzyści finansowe. Mają one również korzystny wpływ na środowisko, ponieważ redukują emisję CO2 i śladu węglowego.

Nasi klienci chcą ulepszać infrastrukturę techniczną: serwisować i unowocześniać operacje HVAC z kilku powodów. Jednym z nich jest ograniczenie kosztów zużycia mediów technicznych i zapewnienie sobie środków na nowe inwestycje, ponieważ stara infrastruktura wiąże się z wysokimi kosztami eksploatacji. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków pracy klienci Sescom modernizują obiekt, instalując systemy zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza w budynku oraz klimatyzatory, których bezawaryjne działanie zawłaszcza w okresie letnim, ma szczególne znaczenie – mówi Paweł Trojanowski, Kierownik Sprzedaży w obszarze Nowych Technologii, Sescom S.A.

Nasza Technologia SES Control umożliwia dokładne opomiarowanie pracy urządzeń HVAC, integrację z innymi systemami znajdującymi się w obiektach, wizualizację i analizę danych. Pozwala to skutecznie diagnozować problemy, zapobiegać usterkom, optymalizować pracę urządzeń, zwiększać efektywność energetyczną i oszczędności.

Pomiary i monitorowanie zużycia energii elektrycznej to nie tylko dobry sposób na generowanie oszczędności, ale też na zapobieganie awariom, weryfikację efektywności urządzeń i ich harmonogramów pracy. System typu Smart Metering, który oferujemy monitoruje zarówno harmonogram pracy jak i konsumpcję energii przez klimatyzatory znajdujących się na terenie obiektu, a nasza autorska platforma SES Control zbiera i wizualizuje dane. Dzięki danym pozyskanym z systemów monitorujących nasi analitycy i Energy Managerowie ustalają m.in. optymalny czas dokonania przeglądu urządzeń, który czasami może istotnie różnić się od standardowego terminu, wyznaczonego w ramach regularnego przeglądu serwisowego. Cały proces pozwala zapobiegać awariom i zminimalizować ich przykre konsekwencje oraz umożliwia optymalizację pracy, a więc i kosztów utrzymania instalacji. Wszystko zmierza w stronę Predictive Maintenance – mówi Sławomir Halbryt, prezes Sescom S.A.

Wykorzystanie technologii do zarządzania infrastrukturą techniczną i zwiększania efektywności energetycznej budynków daje większą kontrolę i poczucie bezpieczeństwa, a także, ułatwia sprostanie nowym wyzwaniom.

­– W Sescom prowadzimy działalność w zakresie projektowania i dostarczania rozwiązań Predictive Maintenance dedykowanych infrastrukturze HVAC. Celem opracowywanych rozwiązań jest zapewnienie maksymalnego komfortu i ciągłości użytkowania przy jednoczesnym eliminowaniu zbędnych kosztów – dodaje Sławomir Halbryt, prezes Sescom S.A.