Sezonowość w realizacji usług HVAC

Ze zbieranych i analizowanych przez nas danych wynika, że realizacja usług HVAC uzależniona jest od pory roku. W sezonie letnim i zimowym obserwujemy wzrost zleceń dotyczących awarii klimatyzacji. Wynika to ze zwiększonej pracy klimatyzatorów, które zapewniają utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach w celu stworzenia komfortowych warunków pracy. Z kolei wiosną i jesienią zauważamy większe zainteresowanie usługą przeprowadzania przeglądów systemów HVAC w biurowcach magazynach i sklepach, aby dostosować odpowiednie harmonogramy prac urządzeń oraz optymalne zużycie energii.

– Przeglądy i optymalne zarządzanie klimatyzacją, wentylacją i ogrzewaniem w obiektach wielkopowierzchniowych zapewniają m.in. poprawę efektywności energetycznej, wpływają również pozytywnie na środowisko, ponieważ redukują emisję CO2 i śladu węglowego, co jest kluczowym elementem w realizowaniu strategii ESG. Od marca do maja, ponad połowa naszych zleceń to przeglądy. Podobne prace realizujemy jesienią. Nasi klienci przygotowują się w tym czasie do sezonu i chcą zapewnić sprawne działanie urządzeń, aby uniknąć awarii. Lato i zima to natomiast czas, w którym reagujemy na awarie, realizujemy naprawy klimatyzatorów i urządzeń grzewczych, które powstają w wyniku wzmożonej eksploatacji urządzeń – mówi Marcin Bizewski, Dyrektor Operacyjny, Sescom S.A.

Autorska technologia
Do dokładnego opomiarowania pracy urządzeń HVAC, integracji z innymi systemami znajdującymi się w obiektach, wizualizację i analizę danych służy nasza technologia SES Control. Pozwala ona skutecznie diagnozować problemy, zapobiegać usterkom, optymalizować pracę urządzeń, zwiększać efektywność energetyczną i oszczędności.

– Autorska technologia SES Control zbiera i wizualizuje dane dotyczące harmonogramu prac i konsumpcji energii przez urządzenia HVAC znajdujące się na terenie obiektu. Dzięki pozyskanym danym nasi analitycy i Energy Managerowie ustalają czas dokonania przeglądu urządzeń, który może różnić od standardowego terminu, wyznaczonego w ramach regularnego przeglądu serwisowego. Cały proces zapobiega awariom i minimalizuje ich konsekwencje oraz umożliwia optymalizację pracy, a więc i kosztów utrzymania instalacji. W Sescom prowadzimy działalność w zakresie projektowania i dostarczania rozwiązań Predictive Maintenance dedykowanych infrastrukturze HVAC. Celem opracowywanych rozwiązań jest zapewnienie maksymalnego komfortu i ciągłości użytkowania przy jednoczesnym eliminowaniu zbędnych kosztów – mówi Sławomir Halbryt, prezes Sescom S.A.

Dzięki jednej z funkcji platformy SES Control można również on-line sterować urządzeniami klimatyzacyjnymi.