Aktualizujemy strategię Wise Futurist

Zaktualizowaliśmy ogłoszoną w 2020 roku 10-letnią strategię rozwoju „Wise Futurist 2030”. Naszym nowym celem strategicznym jest osiągnięcie statusu dostawcy pierwszego wyboru usługi Technicznego Facility Management na głównych rynkach europejskich.

W zaktualizowanej strategii doprecyzowaniu uległy cele strategiczne, które sobie postawiliśmy. Zakładają one, że do 2030 roku staniemy się dostawcą Technicznego Facility Management pierwszego wyboru dla międzynarodowych sieci RETAIL w kluczowych krajach Europy, co pozwoli podwoić liczbę międzynarodowych klientów. Zapewnimy ich obsługę poprzez współpracę z 10 000 firm w globalnym ekosystemie techniczno-technologicznym dostarczającym stale aktualizowaną wartość na rynku FM.

– Tworząc strategię, zaznaczaliśmy, że będzie ona aktualizowana. Część założeń strategicznych jest wciąż aktualna, jednak zmieniająca się sytuacja społeczna, geopolityczna i gospodarcza od 2020 roku nabrała wyjątkowego tempa i skłoniła nas do wprowadzenia aktualizacji. Kryzysy gospodarcze, pandemia, działania wojenne w Ukrainie – to tylko niektóre ze zjawisk, które miały i będą mieć wpływ na założenia strategiczne dla Grupy Sescom. Strategia „Wiste Futurist 2030” musi zwiększać zdolność Grupy Sescom do zaadaptowania się do dynamicznych i nieprzewidywalnych zmian otoczenia. Jedną z głównych wytycznych strategicznych jest dążenie do zwiększania bezpieczeństwa biznesu Sescom. Chcemy to osiągnąć m.in. poprzez dywersyfikację geograficzną źródeł przychodów z naciskiem na Europę Zachodnią jako stabilny obszar geopolityczny – mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu, Sescom S.A.

W zaktualizowanej strategii stawiamy nacisk na rozwój poprzez przejęcia i partnerstwa w krajach Europy Zachodniej (poza DACH – krajami niemieckojęzycznymi), ponieważ jest to obecnie obszar bardziej stabilny i bezpieczny dla biznesu. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, DACH oraz Skandynawię chce rozwijać w sposób organiczny.

– Ostatnie lata spowodowały, że jako Grupa, w jeszcze szybszym tempie zdobywaliśmy wiedzę i doświadczenie. Dzięki naszym umiejętnościom dostosowania się do wymagań zmieniającego się szybko świata jesteśmy tę wiedzę w stanie wykorzystać i przygotować usługi oraz biznes dla naszych klientów tak, aby mogli w nim dobrze funkcjonować. Sytuacja makroekonomiczna, w tym surowcowa i geopolityczna powodują, że myślimy o innym niż jeszcze kilka miesięcy temu miksie energetycznym. Biznes należy napędzać takimi środkami, jakie są i taką energią, jaka jest dostępna. Następuje zmiana priorytetów realizacji programu zeroemisyjności energetyki, czyli uwolnienie naszej transformacji od gazu, ropy i węgla. Musimy zastąpić brakujące ilości gazu i ropy tym, co mamy na miejscu, przy czym nadal, w miarę możliwości, starać się wdrażać i usprawniać rozwiązania mające wpływ na dekarbonizację. Sescom jest gotowy na tę elastyczność i będzie wspierał swoich klientów i partnerów biznesowych w optymalnych rozwiązaniach z zakresu technicznego FM i usług zarządzania mediami – dodaje Sławomir Halbryt.

Połączyliśmy swoje dotychczasowe linie biznesowe w 3 obszary: Technical Facility Management, Technological Facility Management oraz Interior Construction & Fit-out – dedykowany realizacji projektów inwestycyjnych w obiektach sieci handlowych.

Po aktualizacji strategii w rok obrotowy 2022/2023 wejdziemy z nowym podziałem obszarów operacyjnych. Planujemy dalszy, dynamiczny rozwój w oparciu o trzy segmenty: Technical Facility Management skupiający nasze usługi utrzymania technicznego obiektów, pojazdów magazynowych oraz reakcje awaryjne, Technological Facility Management, w którym oprócz usług utrzymania i instalacji urządzeń IT, umieściliśmy  rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej oraz zarządzania majątkiem trwałym obiektów rozproszonych oraz Interior Construction & Fit-out – rozwijający naszą dotychczasową działalność w obszarze projektów modernizacyjnych i ogólnobudowlanych w obiektach sieciowych i wielkopowierzchniowych. Zdywersyfikowaną ofertę zamierzamy skierować głównie do sieci sprzedaży detalicznej, sieci stacji paliw, banków i instytucji finansowych, obiektów HoReCa i centrów rozrywki oraz sieciowych obiektów magazynowania i logistycznych – komentuje Sławomir Halbryt.

Nasz główny cel finansowy nie uległ zmianie – w całym roku obrotowym 2024/25 Sescom zamierza wypracować (łącznie ze spółkami pozyskanymi w akwizycjach, bez włączania działalności wodorowej rozwijanej w osobnej spółce zależnej – SES Hydrogen S.A.) oczyszczony o zdarzenia jednorazowe zysk EBITDA w wysokości 35 mln zł. Niezmieniony pozostał także cel osiągnięcia 150 mln zł przychodów w roku obrotowym 2024/25 przez wszystkie przejęte przez Sescom podmioty.