Wyniki sprzedaży za rok 2021/22

Przeprowadzona przez nas analiza wyników sprzedaży zagranicznej wskazuje na zdecydowane ożywienie w branży Facility Management poza granicami Polski. Europa obudziła się z letargu związanego z handlowymi lockdownami, a potencjał rynku FM cały czas rośnie. Nowe kontrakty zagraniczne oraz zwiększenie wolumenu prac dla dotychczasowych klientów wpłynął na wzrost wartości naszej sprzedaży zagranicznej o 27% rok do roku.

Szczególnie w drugiej połowie roku obrotowego odnotowaliśmy znaczący wzrost w sprzedaży zagranicznej – w tym czasie przychody generowane poza Polską zwiększyliśmy w stosunku do czasu covid-owego o 62%. Wynik ten zdecydowanie obrazuje powrót na ścieżkę wzrostu sprzedaży zagranicznej. To dla nas bardzo dobry znak. Tym bardziej że udało nam się pozyskać nowe, zagraniczne kontrakty. Widzimy dużą przestrzeń do dalszego rozwoju rynku FM w Europie. Naszym celem strategicznym jest osiągnięcie pozycji dostawcy TFM (Technical Facility Management) pierwszego wyboru dla międzynarodowych sieci retail na głównych rynkach europejskich do 2030 r. Chcemy to zrobić poprzez podwojenie liczby międzynarodowych klientów – mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu, Sescom S.A.

Potwierdzeniem poprawy koniunktury na rynkach zagranicznych są podpisane przez nas w 2021/22 r. nowe kontrakty handlowe, które objęły firmy z branży paliwowej, odzieżowej oraz gastronomicznej. Objęliśmy usługą serwisową kolejnych 80 sklepów modowych na rynku niemieckim, należących do międzynarodowej sieci retailerów. Rozszerzyliśmy swoją działalność o nowe kontrakty również w Czechach, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii oraz w Austrii. Pod koniec 2022 r. byliśmy obecni na 25 rynkach krajowych.

Realizujemy szeroki zakres usług Facility Management, dynamicznie reagując na potrzeby ponad 60 klientów międzynarodowych i ich ponad 40 000 placówek w całej Europie.

Staramy się indywidualnie i kreatywnie podchodzić do potrzeb naszych klientów oraz stale aktualizować sposoby współpracy. Mamy świadomość, że rozwiązania, które sprawdzały się wczoraj, jutro mogą wymagać modyfikacji i ulepszenia. Rozwój technologiczny pędzi, a my szybko reagujemy na potrzeby otoczenia. Realizujemy szeroki zakres usług Facility Management: od wsparcia klientów w utrzymaniu technicznym rozproszonych obiektów handlowych, przez zapewnienie sprawności urządzeń HVAC i IT, po usługi optymalizacji energetycznej dzięki własnym systemom informatycznym – mówi Sławomir Halbryt.

Stawiamy nacisk na rozwój poza Polską poprzez „Program Partnerstw i Przejęć” oraz „Program Operacyjny Rozwoju Organicznego”.

Kraje Europy Zachodniej to obszar biznesowo stabilny, oferujący wyższe marże, dlatego chcemy tam rozwijać się poprzez przejęcia i partnerstwa (poza DACH – krajami niemieckojęzycznymi). Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, DACH oraz Skandynawię chcemy rozwijać w sposób organiczny. Nasi klienci po przeprowadzeniu przez nas pilotaży lub prac na jednym rynku rozszerzają z nami współpracę na kolejne obiekty, kraje – dodaje Sławomir Halbryt.