Przejęliśmy brytyjską spółkę PCB Technical Solutions Limited

Nabyliśmy 100 proc. udziałów w spółce PCB Technical Solutions Limited. Przejęcie pozwoli nam rozwinąć zdolności operacyjne w Wielkiej Brytanii. Wpisuje się również w strategię Wise Futurist Sescom, której jednym z celów jest osiągnięcie przez nas statusu dostawcy pierwszego wyboru usługi Technicznego Facility Management na głównych, europejskich rynkach.

Przejęcie PCB wiąże się z pozyskaniem nowych klientów retailowych w UK, a także możliwością rozszerzenia dotychczasowych międzynarodowych kontraktów grupy o rynek brytyjski. Wyzwaniem pozwalającym na szybszy wzrost będzie rozszerzenie oferty PCB o rozwiązania, które oferujemy z zakresu optymalizacji zużycia energii czy zarządzania majątkiem trwałym obiektu.

Spółka PCB Technical Solutions Limited funkcjonuje na rynku od ponad 10 lat. Oferuje usługi z zakresu utrzymania technicznego obiektów handlowych i przemysłowych, a także realizuje projekty instalacyjne dla branży retail, głównie dla sieci odzieżowych, dystrybutorów sprzętu RTV oraz drogerii, a także dla producentów żywności i instytucji publicznych. Firma ma zdolność realizacji ogólnokrajowych usług FM dzięki rozwiniętej sieci serwisowej obejmującej teren Wielkiej Brytanii.

Pod koniec 2022 roku działaliśmy dla ponad 60 klientów międzynarodowych na 25 rynkach krajowych m.in. w Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Austrii oraz we Włoszech. Zajmowaliśmy się obsługą ponad 40 000 placówek naszych klientów. Umożliwiło to nam zdobycie szerokich zasobów doświadczeń. Nie posiadaliśmy jednak wystarczających zasobów serwisowych na rynku brytyjskim, by stać się tam istotnym graczem w obszarze usług FM. Od kilku lat szukaliśmy tam rzetelnego partnera, który przy wykorzystaniu naszego doświadczenia, bazy klientów międzynarodowych oraz wypracowanego modelu obsługi, wzmocniłby pozycję Sescom na lokalnym rynku. Przejęcie spółki PCB pozwoli znacząco rozszerzyć grupę odbiorców usług Sescom w Wielkiej Brytanii, a dzięki synergii, doprowadzi do istotnego wzrostu naszej grupy na rynku międzynarodowym – przekonuje Sławomir Halbryt, prezes Sescom S.A.

Na wielu europejskich rynkach dostrzegamy przestrzeń do dalszego rozwoju TFM (Technical Facility Management). W ramach Programu Partnerstw i Przejęć oraz Programu Operacyjnego Rozwoju Organicznego Sescom planujemy podwoić liczbę zagranicznych klientów i stać się do 2030 r. dostawcą TFM pierwszego wyboru dla międzynarodowych sieci retail.