Wiosną warto zadbać o dobry stan instalacji HVAC

Początek wiosny oznacza początek sezonu przeglądów instalacji HVAC – ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji. Wiosenne inspekcje systemów pozwalają uniknąć kosztownych napraw w późniejszym terminie oraz zapewnią niezawodność działania systemów.

Przeglądy oraz optymalizacja systemów HVAC leżą w interesie każdego przedsiębiorstwa wyposażonego w takie instalacje. Intensywna eksploatacja w lecie sprzyja pojawianiu się usterek, których można uniknąć, dzięki przeprowadzeniu prac serwisowych we wcześniejszym terminie. Od marca do maja oraz jesienią ponad połowa naszych zleceń obejmuje przeglądy i korektę ustawień urządzeń klimatyzujących, wentylujących i grzewczych – mówi Sławomir Halbryt, prezes zarządu Sescom S.A.

Wiosenny serwis urządzeń to także doskonały czas na dostosowanie oprogramowania urządzeń systemu, w celu optymalizacji ich pracy względem potrzeb obiektu. Takie działania sprawiają, że wykorzystywanie urządzeń HVAC będzie bardziej efektywne energetyczne i w mniejszym stopniu będzie emitować zanieczyszczenia do środowiska.

Nasz autorski system SES Control pozwala na optymalizację pracy urządzeń grzewczych. Dokonanie audytu powierzchni i prowadzenie stałego monitorowania czynników (sposobu korzystania z obiektu, temperaturę, wilgotność) pozwalają na pełną zmianę ustawień, tak by urządzenia pracowały w sposób dostosowany do potrzeb budynku i przedsiębiorstwa. Dodatkowo nasza autorska technologia pozwala na uniknięcie niepożądanych awarii – jest to możliwie dzięki wprowadzeniu monitorowania czasu pracy urządzeń oraz dostosowania częstotliwości przeglądów do realnego czasu użytkowania systemu. Nasi analitycy i Energy Managerowie na bieżąco dokonują analizy spływających danych i wykonują niezbędne w danym momencie działania – dodaje Sławomir Halbryt, prezes zarządu Sescom S.A.

Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek konserwacji urządzeń HVAC. Niedopilnowanie stanu technicznego urządzeń może powodować negatywny wpływ na zdrowie pracowników oraz skutkować nałożeniem kar przez odpowiednie organy. Nieczyszczone urządzenia HVAC mogą zanieczyszczać powietrze w biurze oraz być źródłem grzybów i bakterii. Bieżący przegląd instalacji to także korzyści dla przedsiębiorstwa – pozwalają na uniknięcie awarii oraz optymalizację pracy urządzeń. Odpowiednia częstotliwość przeglądów pozwala także na utrzymanie zapotrzebowania systemu na energię elektryczną na zbilansowanym poziomie.