Przedłużyliśmy kontrakt dotyczący Zarządzania Efektywnością Energetyczną (ZEE) z wiodącą marką paliwową w Polsce

3,5-letni kontrakt Energy Management ze znaną marką paliwową w Polsce doprowadził do zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej o 15% – tj. więcej niż zakładano. W rezultacie przedłużyliśmy umowę o następne dwa lata. Jej ambitny cel to kolejne 3,5% redukcji.

Stacje paliw to kluczowy segment dla Sescom. Współpraca z jedną z nich trwa na rynku polskim od 2019 roku. Ostatnie tygodnie poświęcone zostały na podsumowanie pierwszego kontraktu. Klient wyraził duże zadowolenie z dotychczasowej współpracy, gdyż założone wyniki oszczędnościowe zostały osiągnięte, a nawet przekroczone: 15% w stosunku do zakładanych 14,36%. Warto podkreślić, że przy tym wolumenie zużycia energii, każda wartość dziesiętna przekłada się na setki tysięcy złotych oszczędności. Wspomniany wynik jest już tym ostatecznym tj. po odjęciu wszystkich innych zdarzeń, które mogłyby go ewentualnie zaburzać, takich jak czynniki inwestycyjne, pogodowe czy pandemiczne.

Sescom Energy Management – metoda

Autorska metoda Sescom uwzględnia wnikliwą analizę sytuacji wyjściowej, dodatkowe projekty badawcze oraz innowacyjne metody zarządzania efektywnością energetyczną w rozproszonych obiektach.

Prace rozpoczynają się od przeglądu możliwości pozyskania redukcji bazującej na konkretnych parametrach z umów z zakładami energetycznymi. Układy pomiarowe Sescom umożliwiają monitorowanie dopasowania taryfy energetycznej do profilu energetycznego obiektu, a także weryfikację mocy zamówionej względem realnego wykorzystania i występowanie energii biernej.

Kolejny etap to zagłębienie się w procesy, które zachodzą na stacji paliwowej tj. w cykl życia obiektu, ale i pewne przyzwyczajenia personelu. Rozgranicza się tu stacje dzienne od tych funkcjonujących całą dobę, uwzględnia się tryb ich pracy oraz to, co wpływa na konsumpcję energii – w jakim stopniu oświetlenie, a w jakim ogrzewanie czy chłodzenie.

Następnie Sescom przygląda się pewnym procesom biznesowym, czyli na przykład temu, kiedy najwięcej jest tankowań, ruchu na myjniach, usług gastronomicznych etc. Sprawdza też, czy wszystkie obszary są rentowne. Na tej podstawie klientowi przedstawione zostają dziesiątki rekomendacji i procedur. Wytyczne dotyczą takich szczegółów, jak na przykład to, co trzeba sprawdzić, otwierając czy zamykając obiekt. Ustalone zostają również temperatury graniczne, które nie zaburzają komfortu termicznego, a jednocześnie nie mnożą niepotrzebnie kosztów.

Sescom opracował także cykliczny system celów, w ramach którego raz w tygodniu do każdej stacji wysyłane są tzw. targety (paczki energii do wykorzystania w danym tygodniu) – w ten sposób kierownicy otrzymują od energy managera predykcję zużycia energii. Jeżeli następują przekroczenia, to stacja musi je zdiagnozować i argumentować nadmierną konsumpcję. Czasami powody są banalne, jak ludzka nieuwaga, zapominalstwo czy nienaprawiona usterka, niemniej jednak wszystko to generuje możliwe do uniknięcia koszty.

W ramach umowy przejrzany zostaje również stan wszystkich urządzeń elektrycznych i sposób ich skalibrowania. W ten sposób diagnozowane są wszelkie braki wydajności  i ubytki energetyczne, typu niedostosowywanie się parametrów klimatyzatorów do zmian temperatury otoczenia.

Sescom przygląda się także stolarce okienno-drzwiowej, poszyciom dachowym, stanowi budynków i na tej bazie tworzy rekomendacje do poprawy i ewentualnego doinwestowania. Klienci zazwyczaj mają swoje wieloletnie plany remontowe, w których w miarę możliwości uwzględniają te wytyczne.

Wyzwania na najbliższą przyszłość

W przypadku wspomnianego Klienta, wszystkie te działania trwały 3,5 roku i nadal będą utrzymywane. Jednocześnie zostaną one uzupełnione o nowe aktywności związane z ewoluowaniem obiektów i wyzwaniami, które niesie przyszłość.

Przede wszystkim Klient ma świadomość, że handel paliwami kopalnymi kończy się. Mocno rozbudowuje więc obiekty pod kątem punktów gastronomicznych i mikromarketów, czyli pojawiają się nowe urządzenia do przygotowania posiłków, obsługi zaplecza etc. Widać, że stacje benzynowe coraz bardziej stają się punktami świadczenia innych usług, a to będzie generowało większe zużycie energii.

Drugie wyzwanie to pójście w kierunku OZE, czyli bardzo duża inwestycja w fotowoltaikę, a, co za tym idzie, nowy rodzaj energy managementu.

Paradoksalnie przestaje nam zależeć, aby stacja zużywała mało energii, a chodzi o to, żeby konsumowała jej jak najwięcej wtedy, kiedy jest ona wytworzona przez OZE – tzw. „energia zielona”, a jak najmniej, gdy pochodzi z sieci operatora (tzw. „energia czarna). W polskich warunkach fotowoltaika pracuje średnio kilka godzin na dobę, więc wtedy właśnie powinno się zadziać maksymalnie dużo procesów z wykorzystaniem zielonej energii. Jednocześnie, konsumpcja energii czarnej, tj. poza działaniem fotowoltaiki, powinna być „wypłaszczana”. Jest to przede wszystkim wyzwanie analityczne, gdyż trzeba nauczyć się to mierzyć, ale i organizacyjne – żeby realizacja miała miejsce.”– mówi Bartłomiej Gawin, Energy & Digital Director w Sescom.

Kolejne wyzwanie to elektryfikcja, czyli ładowarki samochodowe, które powstają przy stacjach. Tutaj Sescom wspiera czeską filię Klienta, która jest zainteresowana systemem telemetrycznym firmy. Chodzi tu o wiedzę na temat rzeczywistej konsumpcji energii, zarządzanie zamówioną mocą w odniesieniu do parametrów z umów oraz sprawdzanie, czy ładowarki na siebie zarabiają. Zalety urządzenia Sescom to także podpięcie pod całościowy system obserwacji stacji bez konieczności zatrudniania do tego dodatkowych osób.

Kolejne dwa lata umowy poświęcone więc zostaną nowym procesom, rozszerzeniu działań gastronomicznych stacji Klienta, OZE, ładowarkom elektrycznym, panelom fotowoltaicznym itp. Jeden z dalszych pomysłów, to pójście w kierunku bardziej świadomych zakupów energii – przekształcenie zakupów z rynku „dnia następnego” w formułę zakupów „na bieżąco”. To kolejny obszar oszczędności do rozwinięcia w przyszłości.

W tych wyzwaniach przyszłości pomocna może okazać się sztuczna inteligencja. I tak predykcje zużycia energii, targety oraz cele opracowywane są już na podstawie algorytmów AI. Można powiedzieć, że energy managerowie w oparciu o dane historyczne próbują przewidzieć przyszłość. Sescom stworzył nawet własne predykcyjne narzędzie, które na razie jeszcze wymaga obsługi przez człowieka, ale posiada silne podstawy do wykorzystania w całkowitej automatyzacji wybranych procesów decyzyjnych.

Kontynuacja współpracy

Aktualny kontrakt zakłada wypracowanie nowego modelu ZEE, który będzie uwzględniał udział energii z OZE i konieczność zarzadzania miksem tzw. energii czarnej i zielonej.

Oceniliśmy, że w ciągu dwóch lat, które się zbliżają, jesteśmy w stanie zredukować zużycie energii o kolejne 3,5%. Widzimy ten potencjał do wykorzystania. Nie bez znaczenia jest fakt, że zwiększyliśmy świadomość energetyczną pracowników tych stacji benzynowych i nie trzeba ich namawiać do działania. Oszczędność jest w genotypie, w DNA tej firmy i wszyscy o to dbają. Nie do pominięcia jest fakt, że procesy gratyfikacyjne opierają się na oszczędnościach zużycia energii energetycznej. Można powiedzieć, że nasza usługa spowodowała, że Klient ułożył sobie pod nią swoje wewnętrzne działania. Jeżeli uda nam się utrzymać tę samodyscyplinę, pracę z Klientem i obustronne zaangażowanie, to nie mam obaw, że tego wyniku nie osiągniemy.” – zapewnia Bartłomiej Gawin.

Przyznaje jednocześnie, że nie znaczy to, iż redukcja kosztów nie ma końca. W pewnym momencie dochodzi się do masy krytycznej, jednak w całym procesie równie ważne jest utrzymanie osiągniętych efektów poprzez codzienną i konsekwentną pracę, obustronne zaangażowanie oraz monitorowanie postępów. Tylko w ten sposób można zrealizować tak ambitne założenia, jakie ma Dział Energy Sescom.

Marta Dworak