SES Hydrogen Energy z finansowaniem 4 mln zł na dalszy rozwój

Sescom podpisał umowę inwestycyjną ze swoją spółką zależną SES Hydrogen, (92,85% udziału w kapitale zakładowym) oraz NDI Projekt 104 Sp. z o.o. należącą do Grupy NDI SA, na mocy której SES Hydrogen Energy zostanie dokapitalizowana kwotą 4 mln zł.

Dzięki pozyskaniu zewnętrznego finansowania, SES Hydrogen Energy podtrzymuje harmonogram realizacji kamieni milowych, jakimi są: doprowadzenie projektu kotła wodorowego o mocy 0,5 MW do wersji produkcyjnej do końca I półrocza 2024 r. oraz budowa prototypu elektrolizera AEM i alkalicznego o mocach 10 i 50 kW, a także rozpoczęcie przygotowania linii produkcyjnej w I kwartale 2024 r.

Środki z inwestycji przeznaczymy na rozwój technologii i wdrożenie produktów, w tym prototypów elektrolizerów: alkalicznego i w technologii AEM (tj. z membraną anionowymienną) oraz kotła wodorowego o mocy 0,5 MW, a także rozpoczęcie współpracy z zewnętrznymi producentami technologii na podstawie licencji OEM. Zakładamy także rozbudowę zespołu SES Hydrogen Energy w ramach działu analiz oraz technologicznego. Dzięki pozyskaniu zewnętrznego finansowania możemy podtrzymać ambitne cele założone w planie rozwoju SES Hydrogen Energy – komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescom.

SES Hydrogen Energy została powołana do rozwoju i komercjalizacji projektów związanych z wykorzystaniem zielonej energii wodorowej w ramach segmentu technologii wodorowych grupy Sescom.

NDI Projekt 104 w ramach inwestycji wniesie bezpośrednio do SES Hydrogen Energy 3 mln zł w zamian za 5.123 nowe udziały po cenie nominalnej 100 zł za jeden. SES Hydrogen wniesie bezpośrednio do SES Hydrogen Energy 1 mln zł, obejmując 1.123 nowe udziały po cenie nominalnej 100 zł za jeden. Nadwyżka kapitału nad wartością nominalną udziałów obejmowanych przez NDI Projekt 104 oraz SES Hydrogen zostanie zaksięgowana na kapitał zapasowy SES Hydrogen Energy.