Sescom z 75,5% wzrostem przychodów w lipcu kontynuuje dobrą passę po trzech kwartałach 2022/23

Po III kwartałach roku obrotowego 2022-2023, czyli okresie październik 2022 r. – czerwiec 2023 r. grupa Sescom zanotowała wzrost przychodów o 35 % rok do roku, do 152,4 mln zł. W analizowanym okresie zysk EBITDA wyniósł 11,9 mln zł, co oznacza 140 % wzrost rok do roku. Zysk netto ukształtował się na poziomie 2,3 mln zł wobec straty netto 1,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W samym III kwartale (okres od kwietnia do czerwca 2023 r.) Sescom wypracował skonsolidowaną EBITDA na poziomie 3,8 mln zł wobec 0,8 mln zł rok wcześniej. W wyniku poniesienia znaczących kosztów finansowych związanych z transakcją nabycia spółki PCB Technical Solutions, wynik netto grupy w III kwartale wyniósł -1,1 mln zł (-1,1 mln zł rok wcześniej).

Według najnowszych zaprezentowanych danych, grupa wypracowała w lipcu 2023 r. 22,98 mln zł przychodów, czyli o 75,5 % więcej niż rok wcześniej. Większość przychodów pochodziła z linii biznesowej Technical Facility Management – 15,66 mln zł wobec 8,68 mln zł rok wcześniej i 15,21 mln zł w czerwcu 2023 r. Lipiec był kolejnym po czerwcu i maju miesiącem z dynamiką wzrostu sprzedaży rok do roku przekraczającą 70 %.

Lipiec był kolejnym bardzo dobrym miesiącem pod kątem przychodów, co potwierdza dalszą kontynuację rozwoju organicznego naszej grupy, która od kwietnia br. jest dodatkowo wspierana przez wyniki przejętej brytyjskiej spółki PCB Technical Solutions. Biorąc pod uwagę dobre wyniki po trzech kwartałach roku obrotowego spodziewamy się solidnych rezultatów w całym roku – komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescom.

Koszty rodzajowe generowane przez grupę wzrosły z 110,5 mln zł w I-III kw. 2021/2022 do 144,2 mln zł w okresie od października 2022 r. do czerwca 2023 r. Jest to konsekwencja rozpoczęcia konsolidacji kosztów spółki PCB, ale również wzrostu kosztów pracy, jak i pozostałych zasobów: materiałów czy energii, co ma bezpośredni związek z wysoką inflacją. Ponadto, Sescom ponosi koszty działania segmentu wodorowego, który kontynuuje działania rozwojowe, ale nie osiągnął jeszcze progu rentowności.