Podpisaliśmy umowę z największą siecią detaliczną w Polsce na wdrożenie usługi oznaczenia tagami RFID oraz inwentaryzacji majątku i wyposażenia przy użyciu oprogramowania SES Matic

Kontrakt na realizację oznaczenia tagami RFID i inwentaryzację za pomocą technologii RFID dotyczy ponad 3,4 tys. sklepów w całym kraju. Umowa zakłada wykorzystanie autorskiej aplikacji SES Matic, której zadaniem jest automatyczna identyfikacja otagowanego majątku. Wpływa to na znaczną optymalizację pracy personelu, gdyż tak przeprowadzana inwentaryzacja angażuje o wiele mniej osób i to w zdecydowanie krótszym czasie.

RFID pozwala na zdalną identyfikację przedmiotów za pośrednictwem fal radiowych, co znacznie poprawia sprawność operacyjną sklepów i magazynów oraz wspiera komfort klientów. W rezultacie RFID jest niezbędnym elementem aktywnego zarządzania środkami trwałymi.

– Etykiety przymocowane do przedmiotów wysyłają sygnały radiowe, które są odbierane i interpretowane przez czytnik. W zależności od modelu urządzenie jest w stanie odczytać setki etykiet w ciągu kilku sekund. Odczytane informacje przesyłane są do bazy danych, gdzie można je przetworzyć i poddać dowolnej analizie, w tym wycenie składników majątkowych oraz wygenerować dowolne raporty. Stosowanie technologii RFID podczas procesu inwentaryzacji gwarantuje, że ewidencja przebiegnie dużo sprawniej i bezbłędnie – mówi Sławomir Halbryt, prezes Sescom S.A.

Technologia RFID stanowi istotny element pozwalający utrzymać optymalny proces zakupowy oraz logistyczny. Wdrażając ją, otrzymujemy kompletną informację o posiadanym majątku czy środkach trwałych. To niezwykła oszczędność czasu, ale także minimalizowanie ryzyka pomyłki. Dzięki technologii RFID majątek firmy znajduje się pod pełną kontrolą systemu oraz działów administracyjnych i finansowych.

– Warto zaznaczyć, że technologia RFID i system SES Matic, które oferujemy, zapewniają historię lokalizacji każdego elementu majątku i wyposażenia. Ta funkcja jest niezwykle przydatna w śledzeniu przepływu np. kluczowych elementów wyposażenia takich jak kasy fiskalne czy wagi oraz rotacji czy też wymiany sprzętu. Istotna kwestia to również możliwość utworzenia bazy danych o wartości i stanie majątku dla celów księgowych, jak i zbudowania systemu zarządzania zdarzeniami serwisowymi bazującego na identyfikacji w technologii RFID – dodaje Sławomir Halbryt, prezes Sescom S.A.

Technologię RFID wraz z aplikacją do oznaczania i inwentaryzacji rozwijamy już od 5 lat w ramach linii biznesowej Technologicznego Facility Management. Nasi klienci pilotażowi doceniają widoczne korzyści wnikające z jej stosowania, a zwłaszcza zaoszczędzony czas i pieniądze. Samo wdrożenie projektu nawet w rozległej sieci obiektów następuje szybko i sprawnie, a osiągnięta optymalizacja procesów logistycznych skraca łańcuch dostaw, poprawia efektywność i opłacalność zarządzania majątkiem. Co więcej, istnieje możliwość integracji technologii RFID z innymi systemami np. bramkami antykradzieżowymi.