Dlaczego warto wykonać przegląd HVAC przed sezonem?

Wiosna i jesień to standardowo dwa okresy w roku, kiedy szczególnie należy zadbać o serwis HVAC – przed intensywną eksploatacją sezonową i po niej.  To w końcu od regularnych przeglądów technicznych zależy skuteczność działania urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych oraz bezpieczeństwo pracowników i klientów. Jednak korzyści wynikających z przeprowadzania rzetelnych przeglądów sezonowych i prac serwisowych jest o wiele więcej.

W ferworze zmian klimatu

Według raportu Copernicus Climate Change Service temperatury w Europie rosną szybciej niż na innych kontynentach. Usługa monitorowania zmian klimatu Copernicus (C3S) prowadzona przez Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody przyniosła niepokojące wnioski na temat roku 2023, który okazał się być najcieplejszym w historii, przekraczając poziomy przedprzemysłowe o 2°C. Do powszechnych zjawisk wywołanych przez zmiany klimatu należą uciążliwe fale upałów, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Wysokie temperatury mogą powodować także szkody dla infrastruktury oraz wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną do chłodzenia.

Wiele środowisk naukowych postuluje wręcz, by nazwać obecną epokę genealogiczną okresem Atropocenu charakteryzującym się wpływem człowieka na ekosystem i geologiczny system Ziemi, co prowadzi m.in. do wspomnianych zmian klimatycznych. Te ostatnie z kolei mają wpływ na zanikanie pór roku roku – w Polsce stopniowo ugruntowują się dwa okresy: gorący i suchy oraz chłodniejszy i wilgotniejszy. Przed każdym z nich należy obowiązkowo sprawdzić systemy HVAC.

Nowe standardy raportowania ESG dla zrównoważonego rozwoju

Rok 2023 przyniósł zmiany w raportowaniu ESG, które stało się nie tylko obowiązkowe, ale i weryfikowalne. Ma to zwiększyć przejrzystość działań oraz zapobiec tzw. green washingowi czyli pozornym deklaracjom ekologicznym wprowadzającym odbiorców w błąd. Raportowanie ESG (Environment, Social, Governance) to komunikowanie przez firmy działań związanych ze środowiskiem, klimatem, bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzaniem oraz zrównoważonym rozwojem. Ta wieloaspektowa strategia pozwala zobrazować, jak organizacje wpływają na swoje otoczenie począwszy od ochrony środowiska, przez odpowiedzialność społeczną, aż po etykę działań i opiekę nad pracownikami i interesariuszami.

Zapewnienie sprawności działania urządzeń

Regularne przeglądy wiosenne systemów HVAC są niezwykle istotne dla sektora detalicznego z kilku powodów. Dane z rynku retail wskazują, że okres wiosenny to idealny moment na przeprowadzenie przeglądów i konserwacji urządzeń HVAC. Przede wszystkim przegląd wiosenny pozwala wykryć potencjalne problemy lub usterki jeszcze przed sezonem letnim, kiedy systemy HVAC są intensywniej wykorzystywane. Dzięki wcześniejszej interwencji i naprawom, możliwe jest uniknięcie awarii w najbardziej krytycznych momentach, takich jak okresy wzmożonego ruchu klientów.

Zapobieganie awariom

Z kolei wykrycie na wczesnym etapie problemów takich jak wycieki, uszkodzenia lub zużycie części pomaga zapobiec większym awariom, które mogłyby się pojawić w trakcie intensywnego użytkowania systemu w okresie letnim. Takie usterki w szczycie sezonu doprowadzają w najlepszym razie do dyskomfortu, a w najgorszym – do przestoju czy większych nakładów finansowych. Dobrze skonfigurowane urządzenia HVAC pozwalają uniknąć kosztownych napraw awaryjnych.

Poprawa jakości powietrza

Regularne przeglądy pozwalają na czyszczenie i konserwację elementów klimatyzacji i wentylacji, co pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach, eliminując zanieczyszczenia typu pyły kurz, jak i część bakterii i grzybów, które mogą być niebezpieczne dla ludzi. To, czym oddychamy, ma również wpływ na nasze właściwości poznawcze, stopień skupienia oraz czas reakcji, a zależy nam przecież, aby nasi pracownicy byli jak najbardziej produktywni. Warto podkreślić, że to w pomieszczeniach zamkniętych spędzamy większość naszego czasu, więc to powietrze wewnętrzne może mieć większy wpływ na nasze zdrowie niż warunki zewnętrzne.

Bezpieczeństwo

Systematycznie przeprowadzane przeglądy HVAC mogą również pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników poprzez identyfikację potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, takich jak wycieki gazów lub uszkodzenia elektryczne. W rezultacie przeglądy przed sezonem nie tylko pomagają w utrzymaniu sprawnego działania systemu klimatyzacji i wentylacji, ale także mogą przynieść inne wymierne korzyści, poprawiając jakość powietrza, a, co za tym idzie, samopoczucie pracowników, jak i klientów placówek.

Efektywna eksploatacja w dobie kryzysu energetycznego

Użytkowanie obiektów  i gospodarowanie zasobami oraz środkami to inaczej ich eksploatacja. Strategiczne planowanie w Facility Management powinno dążyć do eksploatacji zapewniającej optymalne koszty całkowite, długą żywotność infrastruktury, minimalizację zużycia energii oraz bezpieczeństwo dla pracowników i klientów. Zaprojektowanie odpowiedniej strategii FM staje się coraz większym wyzwaniem, jednak z odpowiednim partnerem można decydować o tym czy naprawiać, czy modernizować czy łączyć te działania tak, by w długim okresie korzyści były jak największe. Odpowiednie zarządzanie urządzeniami jest w stanie przedłużyć ich żywotność i sprawić, że będą nam służyły na dłużej.  Z drugiej strony spowolnieniu zużywania się materiałów służą konserwacja, naprawy oraz odpowiedni przestój w użytkowaniu.

Dłuższa żywotność pracy urządzeń

Odpowiednia eksploatacja, regularne przeglądy oraz konsekwentne serwisowanie mają ogromne znaczenie dla dłuższej żywotności urządzeń. Jako eksperci z branży HVAC (Ogrzewania, Wentylacji i Klimatyzacji), firma Sescom oferuje kompleksową opiekę nad systemami klientów, przynosząc wymierne korzyści finansowe i biznesowe. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, nasi specjaliści pomagają klientom podejmować decyzje, czy warto naprawiać czy modernizować urządzenia, aby obniżyć koszty całkowite, zwiększyć efektywność energetyczną HVAC i minimalizować negatywny wpływ na zdrowie i środowisko. Dzięki profesjonalnemu wsparciu Sescom, nasi klienci mogą cieszyć się długotrwałą, niezawodną pracą swoich urządzeń, zwiększając rentowność i oszczędzając na długoterminowych kosztach eksploatacyjnych.

Według ekspertów regularna konserwacja zapobiegawcza może wydłużyć żywotność urządzeń HVAC nawet o 40%. Odpowiednie utrzymanie, włączając w to regularne inspekcje, czyszczenie oraz natychmiastowe naprawy ewentualnych usterek, może również zmniejszyć konieczność kosztownych wymian lub modernizacji. Czasem jednak, mimo pozornie większego kosztu, modernizacje są najlepszym rozwiązaniem – należy je poddać specjalistycznej analizie i sprawdzić koszty całkowite przy wydłużonym okresie eksploatacji. Dodatkowo, zachowanie optymalnej wydajności systemów HVAC może obniżyć zużycie energii i rachunki za media. Badania wykazały, że właściwa konserwacja może także poprawić jakość powietrza wewnętrznego i zmniejszyć ryzyko problemów zdrowotnych związanych ze złą jakością powietrza, takich jak alergie i problemy z układem oddechowym.

Optymalizacja wydajności

Czyste filtry, sprawne wentylatory i dobrze działające komponenty klimatyzacji czy wentylacji mogą poprawić wydajność systemu, co prowadzi do oszczędności energii i niższych rachunków za energię elektryczną. Pomocny okazuje się tu audyt powierzchni oraz wprowadzenie monitorowania kluczowych czynników pomiarowych pod kątem możliwie jak największej efektywności.

– Regularne przeglądy systemów HVAC pozwalają na szybkie wykrycie ewentualnych błędów i eliminację potencjalnych strat. Zwłaszcza wiosną warto zadbać o odpowiednie przygotowanie do intensywnego sezonu eksploatacyjnego, kiedy to wzrasta ryzyko pojawienia się usterek, a jakiekolwiek przestoje są boleśnie odczuwalne. Natomiast w przeciągu całego roku należy monitorować działanie urządzeń, by na bazie zebranych danych wypracowywać odpowiednią strategię optymalizacji – mówi Tomasz Pawlik, ekspert do spraw technicznych Sescom.

Klimatyzacja, ogrzewanie i wentylacja pełnią kluczowe funkcje w życiu obiektu i zapewniają komfort odwiedzających. Jednak, aby te specjalistyczne systemy mogły skutecznie działać, konieczne jest regularne przeprowadzanie przeglądów i prac serwisowych co najmniej dwa razy w roku. W kontekście zmian klimatycznych, które skutkują wzrostem temperatur i zanikaniem tradycyjnych pór roku, takie przeglądy sezonowe stają się szczególnie istotne. Wysokie temperatury i zmienne warunki atmosferyczne mogą prowadzić do większego obciążenia systemów HVAC oraz zwiększonego ryzyka awarii. Dlatego, regularne przeglądy sezonowe umożliwiają wczesne wykrycie i rozwiązanie ewentualnych problemów, zapewniając niezawodne działanie tych systemów i długotrwały komfort dla klientów. W Sescom zachęcamy do odpowiedniej konserwacji i przeglądów systemów HVAC, aby zapewnić ich optymalne funkcjonowanie i minimalizować ryzyko awarii.

Zastosowanie regularnych przeglądów sezonowych systemów HVAC nie tylko wspiera cele zrównoważonego rozwoju poprzez efektywne zużywanie energii, ale także pomaga obiektom handlowym utrzymać wysoki standard komfortu termicznego dla klientów. Wydatki na przeglądy i serwis mogą zwrócić się w postaci oszczędności energetycznych i uniknięcia kosztownych napraw, co czyni je inwestycją o wysokim zwrocie dla branży retailowej.