Raport ESPI 17/2022: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom

Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom.

Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w marcu 2022 r. wyniosły 14,8 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 13% wobec marca 2021 r. oraz wzrost o ok. 50% względem lutego 2022 r.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wielkość sprzedaży Grupy Sescom w marcu 2022 r. zostały przedstawione w dołączonym dokumencie.

Załącznik: Sescom Factsheet – Marzec 2022 (PL)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu