Raport ESPI 25/2022: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom

Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom.

Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w maju 2022 r. wyniosły 11,14 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 9% wobec maja 2021 r. oraz spadek o ok. 5% względem kwietnia 2022 r.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wielkość sprzedaży Grupy Sescom w maju 2022 r. zostały przedstawione w dołączonym dokumencie.

Załącznik: Sescom Factsheet – maj 2022 (PL)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu