Raport ESPI 27/2022: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom

Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom.

Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w czerwcu 2022 r. wyniosły 13,3 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 11% wobec czerwca 2021 r. oraz wzrost o ok. 19,5% względem maja 2022 r.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wielkość sprzedaży Grupy Sescom w czerwcu 2022 r. zostały przedstawione w dołączonym dokumencie.

Załącznik: Sescom Factsheet – czerwiec 2022 (PL)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu