Raport ESPI 28/2021: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom

Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom.

Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w sierpniu 2021 r. wyniosły 11,2 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 6% wobec sierpnia 2020 r. oraz spadek o ok. 2% względem lipca 2021 r.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wielkość sprzedaży Grupy Sescom w sierpniu 2021 r. zostały przedstawione w dołączonym dokumencie.

Załącznik: Sescom Factsheet – sierpień 2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu