Raport ESPI 43/2021: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom

Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom.

Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w październiku 2021 r. wyniosły 14 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 18% wobec października 2020 r. oraz spadek o ok. 8% względem września 2021 r.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wielkość sprzedaży Grupy Sescom w październiku 2021 r. zostały przedstawione w dołączonym dokumencie.

Załącznik: Sescom Factsheet – październik 2021 PL

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu