Raport ESPI 46/2021: Podpisanie umowy wstępnej dotyczącej nabycia 100% udziałów w Enertech FM Ltd przez Sescom Ltd – spółkę zależną od Emitenta

W nawiązaniu do raportu ESPI 45/2021 z dnia 01.12.2021 r. Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał dzisiaj informację o obustronnym podpisaniu Umowy wstępnej („Heads of Terms”) dotyczącej nabycia 100% udziałów Enertech FM Limited z siedzibą w Hebburn („Enertech”).

W wyniku podpisania Heads of Terms Sescom Ltd, w którym Emitent posiada 100% udziałów oraz głosów na walnym zgromadzeniu, oraz Enertech podejmą działania w dobrej wierze w celu sfinalizowania do końca stycznia 2022 r. finalnej umowy nabycia udziałów w Enertech („Share Purchase Agreement”).

W ramach podpisanej Umowy wstępnej strony ustaliły następujące, kluczowe warunki transakcji:

  • podpisanie finalnej umowy nabycia udziałów nastąpi do końca stycznia 2022 r., lecz nie później niż w ciągu 3 pełnych miesięcy od dnia podpisania Heads of Terms,
  • bazowa cena nabycia wyniesie 8,37 mln GBP oraz zostanie skorygowana o dług netto,
  • ostateczna cena będzie zależna od wyniku EBITDA osiągniętego przez Enertech w ciągu 2 pierwszych pełnych lat w grupie kapitałowej Sescom S.A.
  • końcowe rozliczenie transakcji nastąpi w I połowie 2024 r.

Enertech jest spółką realizującą szeroki zakres usług technicznego Facility Management dla sieci handlowych, obiektów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej. Działania operacyjne prowadzi na terenie Wielkiej Brytanii.

Według danych za rok obrotowy 2020/2021 (od maja 2020 r. do kwietnia 2021 r.) spółka Enertech osiągnęła przychody na poziomie 9,1 mln GBP, EBITDA w wysokości 2,1 mln GBP oraz zysk netto w kwocie 1,6 mln GBP.

Emitent zaznacza, że wynik oraz prawdopodobieństwo pozytywnego zakończenia procesu akwizycji są niepewne. Uzgodnienie ostatecznych warunków transakcji uzależnione jest od szeregu warunków, w tym zadowalających rezultatów badania due diligence przejmowanej spółki oraz należytego zabezpieczenia interesu Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu