Raport ESPI 48/2021: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom

Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom.

Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w listopadzie 2021 r. wyniosły 13,2 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 13% wobec listopada 2020 r. oraz spadek o ok. 6% względem października 2021 r.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wielkość sprzedaży Grupy Sescom w listopadzie 2021 r. zostały przedstawione w dołączonym dokumencie.

Załącznik: Sescom Factsheet – Listopad 2021 (PL)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu