Dom Analiz SII wydał rekomendację “kupuj” dla akcji Sescom S.A.

Illuminated Skyscrapers and light trails  in Hong Kong, china.

Dom Analiz SII (Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych) opublikował raport analityczny, a w nim rekomendację inwestycyjną dla akcji Sescom S.A.

W raporcie cenę docelową akcji naszej firmy w perspektywie 12-miesięcznej ustalono na poziomie 55,97 zł, co przy cenie zamknięcia notowań z 24 sierpnia 2018 roku oznacza potencjał wzrostu na poziomie 135,2%. Dom Analiz SII dla akcji Sescom S.A. wydał rekomendację: „Kupuj”.

Zdaniem specjalistów z Domu Analiz SII motorem napędowym dla wyników finansowych Sescom w najbliższych latach będzie m.in. rozwój nowych segmentów działalności (Digital i Intelligence) oraz dalsza ekspansja firmy na rynki zagraniczne.

Analiza naszej spółki przeprowadzona przez SII zainteresowała media biznesowe, które opublikowały na swoich łamach informacje na ten temat. Można się z nimi zapoznać m.in. na portalach:

Pełna wersja raportu sporządzonego przez Dom Analiz SII dla Sescom znajduje się na stronie www.domanaliz.pl.

Zachęcamy do lektury.