Raporty bieżące

Raport ESPI 21/2019: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 9 września 2019 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 w Gdańsku. W załączeniu do niniejszego […]

Raport ESPI 20/2019: Otrzymanie rekomendacji NCBiR dla projektu rozwoju Platformy Business Intelligence Sescom S.A. dotyczącej dofinansowania projektu kwotą 2.199.575 zł

Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 02.08.2019 r. powziął do wiadomości informację o przyznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 działanie 1.1./poddziałanie 1.1.1., dofinansowania dla projektu: „Platforma Business Intelligence firmy SESCOM do inteligentnego zarządzania […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów