Raporty bieżące

Raport ESPI 2/2022: Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2020/2021

Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) na podstawie wstępnej analizy dostępnych danych finansowych Emitenta oraz jego grupy kapitałowej dokonał szacunkowego ustalenia wyników finansowych za rok obrotowy 2020/2021, czyli za okres od października 2020 r. do września 2021 r. Zarząd informuje, że […]

Raport ESPI 1/2022: Odstąpienie od dalszego udziału w kolejnej rundzie selekcyjnej programu priorytetowego NFOŚiGW nr 3.3 „Sprawiedliwa transformacja Nowa Energia”

Zarząd Sescom S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 23/2021 z dnia 28.07.2021 r., informuje, że w dniu 5 stycznia 2022 r. podjął decyzję o dobrowolnym odstąpieniu od udziału w kolejnym etapie selekcji Programu Nowa Energia, Obszar: produkcja, transport, […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów