Raporty bieżące

Raport ESPI 30/2021: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w niniejszej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022, zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących […]

Raport ESPI 29/2021: Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta – SES Hydrogen S.A. listu intencyjnego ze spółką Polskie Domy Drewniane S.A.

Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dzisiaj otrzymał informację o podpisaniu przez spółkę zależną – SES Hydrogen S.A. oraz Polskie Domy Drewniane S.A. („Strony”) listu intencyjnego. Zgodnie z treścią podpisanego listu, Strony wyrażają chęć współpracy przy realizacji inwestycji prowadzonej […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów