Raporty bieżące

Raport ESPI 10/2020: Informacje dotyczące aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność Grupy Sescom

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2020 Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) przekazuje zaktualizowane informacje dotyczące wpływu epidemii koronawirusa na Grupę Emitenta. Według wstępnych szacunków Emitenta, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w marcu 2020 r. będą niższe o ok […]

Raport ESPI 9/2020: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27.03.2020 r., działając zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Sescom S.A. oraz Grupy Kapitałowej […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów