Raporty bieżące

Raport ESPI 30/2018: Umorzenie postępowania arbitrażowego o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty przez Spółkę kwoty pieniężnej na rzecz CUBE.ITG S.A. z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG

Zarząd spółki Sescom S.A. ”Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 i 2/2018, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o doręczeniu wydanego przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan postanowienia o umorzeniu postępowania („Postanowienie”) zainicjowanego przez Spółkę przez […]

Raport ESPI 29/2018: Podpisanie aneksu do Warunków umowy inwestycyjnej z dnia 30.05.2018 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 30.05.2018 r., Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25.09.2018 r. zawarł Aneks nr 1 do Warunków Umowy Inwestycyjnej („Term Sheet”) inwestycji w spółkę z […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów

Marek Tymecki

+48 508 964 347