Raporty bieżące

Raport ESPI 3/2021: Rekomendacja Zarządu Sescom S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019/2020

Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15.02.2021 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019/2020 w kwocie 4.085.106,85 zł. Działając zgodnie z Polityką dywidendy w spółce Sescom S.A., Zarząd Emitenta zarekomendował walnemu […]

Raport ESPI 2/2021: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom

Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom wraz z możliwym wpływem epidemii koronawirusa na Grupę Emitenta. Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w grudniu 2020 r. wyniosły 11,95 […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów