Raporty bieżące

Raport ESPI 25/2024: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom

Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom. Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w maju 2024 r. wyniosły 20,9 mln zł i były większe o ok. 4,6% wobec […]

Raport ESPI 24/2024: Rozliczenie wartości Earn-out 1 transakcji przejęcia PCB Technical Solutions Limited przez Sescom Limited

W nawiązaniu do raportów ESPI: 18/2023 z dnia 12.04.2023 r., 19/2023 z dnia 12.04.2023 r. oraz 30/2023 z dnia 27.07.2023 r., Zarząd spółki Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje o dokonaniu w dniu 28.06.2024 r. przez Sescom Limited, w której Emitent posiada […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów