Raporty

Raporty bieżące

Raport ESPI 34/2019: Wydanie wyroku przeciwko CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. Spółka powzięła wiedzę o wydaniu przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy wyroku zaocznego z dnia 29 listopada 2019 r. („Wyrok”), którym Sąd orzekł o […]

Raport ESPI 33/2019: Dokonanie transakcji na akcjach Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcje zarządcze

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 08.11.2019 r., otrzymał powiadomienie oraz korektę powiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki przez Pana Adama Kabata pełniącego funkcję Członka Zarządu Emitenta. Powiadomienie w trybie art. 19 […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów