Raporty bieżące

Raport ESPI 19/2020: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta

Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu w dniu 26.06.2020 r. przez Zgromadzenie Wspólników Sescom Ltd. z siedzibą w Londynie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki. Zgodnie z uchwałą, kapitał zakładowy […]

Raport ESPI 18/2020: Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 09.06.2020 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS zmian statutu Emitenta dokonanych uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów