Raporty bieżące

Raport ESPI 25/2022: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom

Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom. Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w maju 2022 r. wyniosły 11,14 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 9% wobec […]

Raport ESPI 24/2022: Powzięcie informacji o podjęciu przez Sanasens Sp. z o.o. – Spółkę stowarzyszoną Emitenta, uchwały o rozwiązaniu

Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o powzięciu informacji o uchwaleniu w dniu 28.06.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Sanasens Sp. z o.o., w której Emitent posiada 20% głosów na walnym zgromadzeniu („Spółka stowarzyszona”), uchwały w sprawie rozwiązania […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów