Raporty bieżące

Raport ESPI 12/2023: Powołanie spółki SES Hydrogen Energy Sp. z o.o.

Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”, „Sescom”) informuje o zawiązaniu w dniu 23.03.2023 r. spółki SES Hydrogen Energy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („SES Hydrogen Energy”). Kapitał zakładowy SES Hydrogen Energy wynosi 3.250.000,00 zł i dzieli się na 32.500 udziałów o wartości […]

Raport ESPI 11/2023: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 marca 2023 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 w Gdańsku. W załączeniu do niniejszego raportu […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów