Raporty bieżące

Raport ESPI 3/2019: Powołanie Członków Zarządu Sescom S.A. na nową kadencję

Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13.02.2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania Członków Zarządu Spółki na nową kadencję. Działając na podstawie § 17 pkt „d” Statutu Spółki Rada Nadzorcza powołała na okres kadencji […]

Raport ESPI 2/2019: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Sescom S.A. dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 12.02.2019 r. Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13.02.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu dotyczącą przeznaczenia całości zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2017/2018 […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów

Marek Tymecki

+48 508 964 347