Raporty bieżące

Raport ESPI 27/2020: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A. z dnia 23.09.2020 r.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje, w załączeniu do niniejszej wiadomości, listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A., które odbyło się w dniu 23.09.2020 r. w Gdańsku. Lista akcjonariuszy […]

Raport ESPI 26/2020: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23.09.2020 r. Jednocześnie Emitent informuje, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów