Raporty bieżące

Raport ESPI 31/2018: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w niniejszej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019, zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących […]

Raport ESPI 30/2018: Umorzenie postępowania arbitrażowego o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty przez Spółkę kwoty pieniężnej na rzecz CUBE.ITG S.A. z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG

Zarząd spółki Sescom S.A. ”Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 i 2/2018, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o doręczeniu wydanego przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan postanowienia o umorzeniu postępowania („Postanowienie”) zainicjowanego przez Spółkę przez […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów

Marek Tymecki

+48 508 964 347