Raporty bieżące

Raport ESPI 18/2019: Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Spółki przeciwko CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. Spółka powzięła wiedzę o wydaniu przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy postanowienia z dnia 4 czerwca 2019 r. („Postanowienie”) o udzieleniu, na wniosek Emitenta, […]

Raport ESPI 17/2019: Odblokowanie rachunku bankowego Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2019 z dnia 30.05.2018 r. Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31.05.2019 r., w wyniku uzyskania salda na rachunku bieżącym Spółki powyżej wysokości zajęcia 1.315.468,20 PLN, doszło do odblokowania rachunku […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów