Raporty bieżące

Raport ESPI 36/2023: Podniesienie kapitału zakładowego w spółce SES Hydrogen Energy Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu ESPI 33/2023 z dnia 09.08.2023 r., dotyczącego zawarcia umowy inwestycyjnej w SES Hydrogen Energy Spółka z o.o. („Umowa”) pomiędzy Sescom SA (“Emitent”), SES Hydrogen SA i NDI Projekt 104 Sp. z o.o. należącą do Grupy NDI […]

Raport ESPI 35/2023: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom

Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom. Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w lipcu 2023 r. wyniosły 22,98 mln zł i były większe o ok. 75,5% wobec […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów