Raporty bieżące

Raport ESPI 15/2021: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom

Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom. Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w marcu 2021 r. wyniosły 13,1 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 31% wobec […]

Raport ESPI 14/2021: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A. na nową kadencję

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. w dniu 30.03.2021 r. Uchwały nr 18 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej, Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej, sporządzone na podstawie § […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów