Raporty bieżące

Raport ESPI 21/2021: Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom

Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom. Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w maju 2021 r. wyniosły 10,1 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 8% wobec […]

Raport ESPI 20/2021: Szacunkowe wyniki za I półrocze roku obrotowego 2020/2021

Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) na podstawie wstępnej analizy dostępnych danych finansowych Emitenta oraz jego grupy kapitałowej dokonał szacunkowego ustalenia wyników finansowych za okres I półrocza roku obrotowego 2020/2021, czyli za okres od października 2020 r. do marca 2021 r. […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów