Raporty bieżące

Raport ESPI 25/2019: Zawarcie umowy z SHELL Polska Sp. z o.o.

Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 11.10.2019 r. doszło do podpisania umowy z SHELL Polska Sp. z o.o. („Shell”, „Klient”) dotyczącej montażu urządzeń SES Control do pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz świadczenia usług w zakresie monitorowania zużycia […]

Raport ESPI 24/2019: Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20/2019 z dnia 02.08.2019 r. Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 25.09.2019 r. powziął do wiadomości informację o dwustronnym podpisaniu umowy o dofinansowanie między Emitentem a Narodowym Centrum Badań i […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów