Raporty bieżące

Raport ESPI 45/2022: Wpis połączenia Emitenta ze spółką FIXFM S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 39/2022 z dnia 18.10.2022 r., Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30.11.2022 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 30.11.2022 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII […]

Raport ESPI 44/2022: Wpis połączenia Emitenta ze spółką Sestore Sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 38/2022 z dnia 18.10.2022 r., Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30.11.2022 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 30.11.2022 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów