Raporty bieżące

Raport ESPI 11/2024: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A. na nową kadencję

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. w dniu 29.03.2024 r. Uchwały nr 19 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej, Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej, sporządzone na podstawie § […]

Raport ESPI 9/2024: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A.

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.03.2024 r. Jednocześnie Emitent informuje, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło […]

Raporty finansowe

Kontakt dla inwestorów