Dane finansowe (PLN)

Wskaźniki finansowe

Informacje na temat dywidendy

Rekomendacja ZWZ Sescom na temat wypłaty dywidendy

Co roku, przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem Sescom S.A., Zarząd Spółki wydaje rekomendację dotyczącą sposobu podziału zysku za ostatni rok obrotowy Emitenta. Po wydaniu rekomendacji, zostanie ona bezzwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Polityka dywidendy w spółce Sescom S.A.